Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PhD Programme in Biology

Available research topics:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Natural bioactive substances in sheep's milk and their use in improving therapeutic response in ovarian cancer

Supervisors: dr hab. Anna Ptak, prof. UJ (anna.ptak@uj.edu.pl)

Institute of Zoology and Biomedical Research


Background information:

Despite continued efforts and steady improvements in treatment over the past decades, ovarian cancer remains the deadliest malignancy in women. Worldwide, there are 313,959 new cases (1.6% of all cancers) and 207,252 deaths (2.1% of all cancer deaths) each year (Globocan 2020). This means that more than 66% of patients die from the disease. Recently, natural product therapy has received increased attention in an effort to improve the therapeutic index of certain antineoplastic drugs. Importantly, evidence suggests that dysregulated metabolism in cancer cells is more than a hallmark of cancer, but may be the underlying cause of the tumor [1]. We believe that in this context the bioactive compounds of sheep's milk may have an effective outcome and should be carefully considered. Sheep's milk has health-promoting properties, mainly due to the presence of bioactive and antioxidant substances that have a positive effect on metabolic processes. Sheep's milk is an important natural source of conjugated linoleic acid (CLA) and orotic acid (OA). Some studies have shown that c9,t11 CLA isomers reduce breast cancer progression in vivo by affecting hormone receptor levels and cell proliferation, while our pilot studies have shown that OA at a lower dose than sheep's milk can selectively reduce the viability of ovarian granulosa tumor cells by inducing caspase-3 activity, without negative effects on non-cancerous granulosa cells [2].

The main question to be addressed in the project:

The main aim of the project is to test whether bioactive constituents of sheep's milk, such as CLA and OA, which act via metabolic pathway regulation, can be used as a powerful weapon to support standard ovarian cancer therapy.

Information on the methods/description of work:

Our proposed research will use three experimental systems to define the universal mechanism of action of the components of sheep's milk: human ovarian cell lines grown in vitro, mice with experimentally induced human ovarian cancer (in vivo) and ovarian cancer organoids derived from patient biopsies.

Additional information (e.g Special requirements from the student):

- experience in cell culture, molecular biology techniques like ELISA, fluorometric and/or colorimetric analysis, and proteomic analysis; - completed courses on Tissue Culture and Hormonally Active Compounds in the Environment.

References:

[1] Gyamfi J, Kim J, Choi J. Cancer as a Metabolic Disorder. Int J Mol Sci. 2022 Jan 21;23(3):1155. doi: 10.3390/ijms23031155.

[2] Marynowicz W, Borski N, Flis Z, Ptak A, Molik E. Orotic acid induces apoptotic death in ovarian adult granulosa tumour cells and increases mitochondrial activity in normal ovarian granulosa cells. Reprod Biol. 2023 Sep;23(3):100790. doi: 10.1016/j.repbio.2023.100790.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PhD Programme in Biology

Komunikat Dyrektora SDNŚiP z dnia 29.04.2024
o rekrutacji na program kształcenia (PK) PhD Programme in Biology
w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
na rok 2024/25
język kształcenia: angielski

Kształcenie na tym programie odbywa się w języku angielskim, a rekrutacja jest prowadzona na konkretne tematy badawcze.

Jeśli szukasz informacji na temat kształcenia w języku polskim sprawdź Program Kształcenia Biologia.

 

Program PhD Programme in Biology jest prowadzony w języku angielskim, stacjonarnie i trwa 8 semestrów.

Program obejmuje przedmioty reprezentujące różne dziedziny nauk biologicznych, w tym kształcenie w zakresie nowoczesnej metodologii oraz opanowanie umiejętności przydatnych w karierze akademickiej i pozaakademickiej. Wybór zajęć fakultatywnych oraz możliwość zaliczania przedmiotów oferowanych poza uczelnią zapewnia elastyczność i pomaga dostosować udział w zajęciach do indywidualnego planu badawczego doktoranta. 

Każdy doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie.

Doktoranci są rekrutowani do konkretnych tematów badawczych oferowanych przez członków wydziału. Niektóre z wymienionych poniżej konkursów odbywają się poza systemem IRK. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie zasad rekrutacji opisanych w poszczególnych konkursach. 

Każdego roku doktoranci i ich opiekunowie/promotorzy piszą indywidualny plan badań na dany rok. Na koniec czwartego semestru osiągnięcia doktorantów są oceniane przez komisję (ocena śródokresowa). 

Prace doktorskie przygotowywane są pod kierunkiem pracowników naukowych Wydziału Biologii (członków Instytutu Botaniki, Instytutu Nauk o Środowisku lub Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych). Program kształcenia PhD Programme in Biology prowadzi do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie biologia. Więcej informacji o programie można znaleźć tutaj.

Zobacz również:

Strona internetowa Wydziału Biologii.
Podstrona programu PhD Programme in Biology.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak aplikować?

 1. Sprawdź harmonogram rekrutacji.
 2. Zapoznaj się z zasadami i szczegółowymi warunkami rekrutacji.
 3. Zbierz wymagane dokumenty.
 4. Zgłoś się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
 5. ​Przystąp do egzaminu.
 6. Dokonaj wpisu do Szkoły Doktorskiej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram rekrutacji

dla PK PhD Programme in Biology

I tura

 • 21 maja 2024 – Otwarcie rejestracji w IRK
 • 23 czerwca 2024 – Zamknięcie rejestracji w IRK
 • 28 czerwca - 4 lipca 2024 – Egzaminy wstępne
 • 4 lipca 2024 – Posiedzenie komisji
 • 8 lipca 2024 – Ogłoszenie wyników
 • 9-30 lipca 2024 – Wpisy do Szkoły Doktorskiej*
 • 31 lipca 2024 – Wpisy do Szkoły Doktorskiej z listy rezerwowej*

*wpisy możliwe w dniach i godzinach pracy sekretariatów PK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Limit miejsc

 • I tura – 10 osób

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Sekretariat Programu Kształcenia

mgr inż. Anna Stec

tel.: 12 664 6752
e-mail: wb.doktoranci@uj.edu.pl

Kierownik Programu Kształcenia

dr hab. Joanna Kapusta, prof. UJ

tel.: 12 664 5206
e-mail: joanna.kapusta@uj.edu.pl

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 


Informacje przedstawione na tej podstronie dotyczą rekrutacji na rok akademicki 2024/25. Dokumenty takie jak: zasady rekrutacji, lista wymaganych dokumentów, program kształcenia i inne, mogą się zmienić w kolejnej rekrutacji. Większość dokumentów różni się dla poszczególnych programów kształcenia. Zawsze sprawdzaj dokumenty na podstronie programu, na który aplikujesz.