Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PhD Programme in Biology

Available research topics:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Expression and role of asprosin in the regulation of mouse ovarian cells function

Supervisor: dr hab. Agnieszka Rak, prof. UJ (agnieszka.rak@uj.edu.pl)

Institute of Zoology and Biomedical Research


Background information:

Obesity and overweight are increasing worldwide and have detrimental influences on several human body functions including the reproductive health. In particular, obese women undergo perturbations of the ‘hypothalamic pituitary ovarian axis’, and frequently suffer of menstrual dysfunction leading to anovulation and infertility. Besides the hormone disorders and subfertility that are common in the polycystic ovary syndrome (PCOS). The adipose tissue indeed, releases a number of bioactive molecules, namely adipokines, that variably interact with multiple molecular pathways of insulin resistance, inflammation, hypertension and cardiovascular risk. Obesity is conditions that alter the profiles of specific hormones such as insulin and adipokines and, thus, definitely impair the women fertility. Many reports indicate that adipokines regulate the female reproduction on ovaries level. In the present project we will focus on description of adipokine – asprosin – as new regulator in female reproduction - on the ovarian physiology. Asprosin is a fasting-induced glucogenic hormone, which stimulates appetitive behavior by OLFR734 receptor. It has been highlighted that elevated asprosin levels are observed in humans and mice with obesity, insulin resistance, and type 2 diabetes mellitus, however the role of asprosin in female reproduction is currently unclear.

The main question to be addressed in the project:

 • mRNA and protein expression as well as immunolocalization of asprosin/OLFR737 in the mouse (obese vs control) ovaries,
 • the role of asprosin in the regulation of ovarian cells physiology: hormone secretion, proliferation, apoptosis and signalling pathways
 • involvement of OLFR737 in asprosin action on ovaries as well as oocyte maturation.

Information on the methods/description of work:

real time PCR, Western blot, ELISA, immunohistochemistry, in vitro culture of ovarian cells and oocyte, genes silencing, proliferation and apoptosis assays, statistical tests.

Additional information: (eg. Special requirements for the student)

ability to use planned methods, using basic statistical analysis programs, knowledge of English in speech and writing, readiness to work in a team and openness to new challenges.

Place/name of potential foreign collaborator:

INRAE, Unité Physiologie de la Reproduction et des Comportements, Nouzilly, France / Professor Joëlle Dupont.

References:

[1] Rak A, et al., Adiponectin and resistin: potential metabolic signals affecting hypothalamo-pituitary gonadal axis in females and males of different species. Reproduction. 2017;153(6):R215-R226. [2] Reverchon M, et al., Adipokines and the female reproductive tract. Int J Endocrinol. 2014;2014:232454. [3] Dupont J, et al., Involvement of adipokines, AMPK, PI3K and the PPAR signaling pathways in ovarian follicle development and cancer. Int J Dev Biol. 2012;56:959-67.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PhD Programme in Biology

Komunikat Dyrektora SDNŚiP z dnia 29.04.2024
o rekrutacji na program kształcenia (PK) PhD Programme in Biology
w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
na rok 2024/25
język kształcenia: angielski

Kształcenie na tym programie odbywa się w języku angielskim, a rekrutacja jest prowadzona na konkretne tematy badawcze.

Jeśli szukasz informacji na temat kształcenia w języku polskim sprawdź Program Kształcenia Biologia.

 

Program PhD Programme in Biology jest prowadzony w języku angielskim, stacjonarnie i trwa 8 semestrów.

Program obejmuje przedmioty reprezentujące różne dziedziny nauk biologicznych, w tym kształcenie w zakresie nowoczesnej metodologii oraz opanowanie umiejętności przydatnych w karierze akademickiej i pozaakademickiej. Wybór zajęć fakultatywnych oraz możliwość zaliczania przedmiotów oferowanych poza uczelnią zapewnia elastyczność i pomaga dostosować udział w zajęciach do indywidualnego planu badawczego doktoranta. 

Każdy doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie.

Doktoranci są rekrutowani do konkretnych tematów badawczych oferowanych przez członków wydziału. Niektóre z wymienionych poniżej konkursów odbywają się poza systemem IRK. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie zasad rekrutacji opisanych w poszczególnych konkursach. 

Każdego roku doktoranci i ich opiekunowie/promotorzy piszą indywidualny plan badań na dany rok. Na koniec czwartego semestru osiągnięcia doktorantów są oceniane przez komisję (ocena śródokresowa). 

Prace doktorskie przygotowywane są pod kierunkiem pracowników naukowych Wydziału Biologii (członków Instytutu Botaniki, Instytutu Nauk o Środowisku lub Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych). Program kształcenia PhD Programme in Biology prowadzi do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie biologia. Więcej informacji o programie można znaleźć tutaj.

Zobacz również:

Strona internetowa Wydziału Biologii.
Podstrona programu PhD Programme in Biology.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak aplikować?

 1. Sprawdź harmonogram rekrutacji.
 2. Zapoznaj się z zasadami i szczegółowymi warunkami rekrutacji.
 3. Zbierz wymagane dokumenty.
 4. Zgłoś się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
 5. ​Przystąp do egzaminu.
 6. Dokonaj wpisu do Szkoły Doktorskiej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram rekrutacji

dla PK PhD Programme in Biology

I tura

 • 21 maja 2024 – Otwarcie rejestracji w IRK
 • 23 czerwca 2024 – Zamknięcie rejestracji w IRK
 • 28 czerwca - 4 lipca 2024 – Egzaminy wstępne
 • 4 lipca 2024 – Posiedzenie komisji
 • 8 lipca 2024 – Ogłoszenie wyników
 • 9-30 lipca 2024 – Wpisy do Szkoły Doktorskiej*
 • 31 lipca 2024 – Wpisy do Szkoły Doktorskiej z listy rezerwowej*

*wpisy możliwe w dniach i godzinach pracy sekretariatów PK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Limit miejsc

 • I tura – 10 osób

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Sekretariat Programu Kształcenia

mgr inż. Anna Stec

tel.: 12 664 6752
e-mail: wb.doktoranci@uj.edu.pl

Kierownik Programu Kształcenia

dr hab. Joanna Kapusta, prof. UJ

tel.: 12 664 5206
e-mail: joanna.kapusta@uj.edu.pl

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 


Informacje przedstawione na tej podstronie dotyczą rekrutacji na rok akademicki 2024/25. Dokumenty takie jak: zasady rekrutacji, lista wymaganych dokumentów, program kształcenia i inne, mogą się zmienić w kolejnej rekrutacji. Większość dokumentów różni się dla poszczególnych programów kształcenia. Zawsze sprawdzaj dokumenty na podstronie programu, na który aplikujesz.