Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PhD Programme in Biology

Available research topics:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

The influence of ecological factors on the quiescent state of the yeast S. cerevisiae: from individual cell characteristics to population dynamics

Supervisor: dr hab. Dominika Włoch-Salamon (dominika.wloch-salamon@uj.edu.pl)

Institute of Environmental Sciences


Background information:

What do cells do when they don't divide? Well, most living cells on Earth spend their lives in a state of quiescence. Quiescence is a reversible, deliberate pause in cell divisions that cells can return from. Therefore, despite its ubiquity, quiescence is much less studied than cell growth and divisions. Recent research shows that, unlike the traditional view, quiescent cells are not like a frozen 'Sleeping Beauty' but rather like 'Little Red Riding Hood,' energy demanding living systems that interact, communicate, and respond to both biotic and abiotic factors. Ecological factors such as temperature changes, nutrient availability, toxin presence, and social interactions contribute to cell diversity in the quiescent state in populations. As time spent in quiescence passes, quiescent cell characteristics change, eventually leading to the inability to return to divisions, culminating in cell death. To fully understand the dynamics of quiescence and its adaptability, we aim to conduct research at both the single-cell and population levels. We use Saccharomyces cerevisiae as a model organism. It's the only verified eukaryotic organism from which we can relatively easily obtain individual quiescent cells and their entire multimillion population, making yeast an ideal organism for studying quiescence at both the cellular and population levels.

The main question to be addressed in the project:

We aim to answer research questions such as:

How does the aging process occur for single cells and populations remaining in quiescence for different durations?

How do cell interactions and nutrient recovery from the environment influence population diversity during quiescence and aging at both the single-cell and population levels?

What are the genetic bases of adaptation to long and short periods of dormancy, including genes with unknown functions?

What are the evolutionary trade-offs associated with population heterogeneity in the context of long and short quiescence?

How do these processes depend on population density?

What ecological conditions lead to increased phenotypic diversity evolution?

Information on the methods/description of work:

The motivation behind this project is the gap in the current understanding of cellular quiescence and its interaction with the social and abiotic environment. To address these, our team will employ a combination of cellular (microscopy, cytometry, with hope for microfluidics), population (spectroscopy, experimental evolution), genetic (genetically modified microorganisms), and genomic (next-generation sequencing) techniques.

Additional information (e.g Special requirements from the student):

PhD degree in biology, biotechnology, bioinformatics or similar studies - knowledge or interest of the R or python programming language (at least at the basic level) - basic knowledge of next generation sequencing (NGS) data analysis; - knowledge of the basic principles of work in a microbiology laboratory - knowledge of basic techniques of molecular biology, microscopy; - interest in fluorescence microscopy and microfluidics; - passion for science, experiments and data. - willing to spend some time abroad (collaboration with CNRS France) - good communication skills.

Place/name of potential foreign collaborator:

IBGC, CNRS Bordeaux, France/ Isabelle Sagot and Damien Laporte

References:

[1] M Opalek, B Smug, M Doebeli, D Wloch-Salamon. (2022). On the ecological significance of phenotypic heterogeneity in microbial populations undergoing starvation. Microbiology Spectrum 10 (1), e00450-21

[2] Breeden, L. L., & Tsukiyama, T. (2022). Quiescence in Saccharomyces cerevisiae. Annual Review of Genetics, 56, 253-278.

[3] Sagot, I., Laporte, D. (2019). The cell biology of quiescent yeast–a diversity of individual scenarios. Journal of Cell Science, 132(1), jcs213025.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PhD Programme in Biology

Komunikat Dyrektora SDNŚiP z dnia 29.04.2024
o rekrutacji na program kształcenia (PK) PhD Programme in Biology
w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
na rok 2024/25
język kształcenia: angielski

Kształcenie na tym programie odbywa się w języku angielskim, a rekrutacja jest prowadzona na konkretne tematy badawcze.

Jeśli szukasz informacji na temat kształcenia w języku polskim sprawdź Program Kształcenia Biologia.

 

Program PhD Programme in Biology jest prowadzony w języku angielskim, stacjonarnie i trwa 8 semestrów.

Program obejmuje przedmioty reprezentujące różne dziedziny nauk biologicznych, w tym kształcenie w zakresie nowoczesnej metodologii oraz opanowanie umiejętności przydatnych w karierze akademickiej i pozaakademickiej. Wybór zajęć fakultatywnych oraz możliwość zaliczania przedmiotów oferowanych poza uczelnią zapewnia elastyczność i pomaga dostosować udział w zajęciach do indywidualnego planu badawczego doktoranta. 

Każdy doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie.

Doktoranci są rekrutowani do konkretnych tematów badawczych oferowanych przez członków wydziału. Niektóre z wymienionych poniżej konkursów odbywają się poza systemem IRK. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie zasad rekrutacji opisanych w poszczególnych konkursach. 

Każdego roku doktoranci i ich opiekunowie/promotorzy piszą indywidualny plan badań na dany rok. Na koniec czwartego semestru osiągnięcia doktorantów są oceniane przez komisję (ocena śródokresowa). 

Prace doktorskie przygotowywane są pod kierunkiem pracowników naukowych Wydziału Biologii (członków Instytutu Botaniki, Instytutu Nauk o Środowisku lub Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych). Program kształcenia PhD Programme in Biology prowadzi do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie biologia. Więcej informacji o programie można znaleźć tutaj.

Zobacz również:

Strona internetowa Wydziału Biologii.
Podstrona programu PhD Programme in Biology.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak aplikować?

 1. Sprawdź harmonogram rekrutacji.
 2. Zapoznaj się z zasadami i szczegółowymi warunkami rekrutacji.
 3. Zbierz wymagane dokumenty.
 4. Zgłoś się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
 5. ​Przystąp do egzaminu.
 6. Dokonaj wpisu do Szkoły Doktorskiej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram rekrutacji

dla PK PhD Programme in Biology

I tura

 • 21 maja 2024 – Otwarcie rejestracji w IRK
 • 23 czerwca 2024 – Zamknięcie rejestracji w IRK
 • 28 czerwca - 4 lipca 2024 – Egzaminy wstępne
 • 4 lipca 2024 – Posiedzenie komisji
 • 8 lipca 2024 – Ogłoszenie wyników
 • 9-30 lipca 2024 – Wpisy do Szkoły Doktorskiej*
 • 31 lipca 2024 – Wpisy do Szkoły Doktorskiej z listy rezerwowej*

*wpisy możliwe w dniach i godzinach pracy sekretariatów PK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Limit miejsc

 • I tura – 10 osób

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Sekretariat Programu Kształcenia

mgr inż. Anna Stec

tel.: 12 664 6752
e-mail: wb.doktoranci@uj.edu.pl

Kierownik Programu Kształcenia

dr hab. Joanna Kapusta, prof. UJ

tel.: 12 664 5206
e-mail: joanna.kapusta@uj.edu.pl

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 


Informacje przedstawione na tej podstronie dotyczą rekrutacji na rok akademicki 2024/25. Dokumenty takie jak: zasady rekrutacji, lista wymaganych dokumentów, program kształcenia i inne, mogą się zmienić w kolejnej rekrutacji. Większość dokumentów różni się dla poszczególnych programów kształcenia. Zawsze sprawdzaj dokumenty na podstronie programu, na który aplikujesz.