Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PhD Programme in Biology

Available research topics:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Towards sustainable management of urban green areas: effects of lawn mowing regime on biodiversity and environmental conditions

Supervisors:

prof. dr hab. Piotr Nowicki (piotr.nowicki@uj.edu.pl)
dr Joanna Kajzer-Bonk


Institute of Environmental Sciences
Institute of Zoology and Biomedical Research


Background information:

Lawns constitute a large part of urban areas, but their intensive maintenance is in contradiction to global challenges of mitigating climate change and biodiversity loss. Considered to be functional and aesthetic, intensive mowing prevents plants from flowering and leads to the formation of a low, compact lawn. This results in expensive and labor-intensive management, requiring irrigation, fertilization, use of herbicides, and frequent mowing generating noise, dust, and greenhouse gases. There is an urgent need to create modern solutions to slow down the negative consequences of anthropogenic pressure in urbanized areas that also affect human well-being. Previous research revealed that intensive mowing is harmful to biodiversity, but there is still a lack of synthetic studies into the impact of mowing regime on complex environmental parameters. While non-intensive mowing is typically considered beneficial for biodiversity, in a highly transformed urban environment it may potentially increase the probability of exposure to ticks and/or create a gateway to the invasion of undesirable alien species that drastically reduce native biodiversity. The goal of this project is to determine the benefits and risks associated with different mowing frequencies.

The main question to be addressed in the project:

What mowing regime is optimal for urban lawns to support their biodiversity and ecosystem services?

Information on the methods/description of work:

A large-scale experiment has been established within the 3rd JU Campus, with 64 experimental paired plots in the mowing system of 2 vs. 4, 6, 8 cuts per year or 1 cut every two years. The environmental parameters to be examined in three consecutive seasons include 1) microhabitat and microclimatic conditions expressed by temperature and physicochemical properties of the soil; 2) activity of soil mesofauna; 3) aboveground biodiversity of vascular plants and invertebrates (wild bees, butterflies, spiders, orthopterans); 4) exposure to ticks; 5) potential risk of encroachment of invasive alien plants. Additionally, a questionnaire survey of four focal stakeholder groups (society, NGOs, business, and public sector) will be conducted to identify potential social fears and prejudices concerning extensive lawn maintenance.

Additional information (e.g Special requirements from the student):

The PhD project is a part of the running project “To mow or not to mow?”. Requirements: (1) MSc in biology, ecology, or related field; (2) basic expertise in statistical analysis; (3) fluency in English; (4) communication and organizational skills.

Place/name of potential foreign collaborator:

Helmholtz Center for Environmental Research UFZ Halle, Germany / Josef Settele

References:

[1] Ignatieva & Hedblom (2018) An alternative urban green carpet. Science 362:148–149.

[2] Sehrt et al. (2020) Less is more! Rapid increase in plant species richness after reduced mowing of urban grasslands. Basic Appl Ecol 42:47–53.

[3] Watson et al. (2019) Ecological and economic benefits of low-intensity urban lawn management. J Appl Ecol 57: 436–446.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PhD Programme in Biology

Komunikat Dyrektora SDNŚiP z dnia 29.04.2024
o rekrutacji na program kształcenia (PK) PhD Programme in Biology
w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
na rok 2024/25
język kształcenia: angielski

Kształcenie na tym programie odbywa się w języku angielskim, a rekrutacja jest prowadzona na konkretne tematy badawcze.

Jeśli szukasz informacji na temat kształcenia w języku polskim sprawdź Program Kształcenia Biologia.

 

Program PhD Programme in Biology jest prowadzony w języku angielskim, stacjonarnie i trwa 8 semestrów.

Program obejmuje przedmioty reprezentujące różne dziedziny nauk biologicznych, w tym kształcenie w zakresie nowoczesnej metodologii oraz opanowanie umiejętności przydatnych w karierze akademickiej i pozaakademickiej. Wybór zajęć fakultatywnych oraz możliwość zaliczania przedmiotów oferowanych poza uczelnią zapewnia elastyczność i pomaga dostosować udział w zajęciach do indywidualnego planu badawczego doktoranta. 

Każdy doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie.

Doktoranci są rekrutowani do konkretnych tematów badawczych oferowanych przez członków wydziału. Niektóre z wymienionych poniżej konkursów odbywają się poza systemem IRK. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie zasad rekrutacji opisanych w poszczególnych konkursach. 

Każdego roku doktoranci i ich opiekunowie/promotorzy piszą indywidualny plan badań na dany rok. Na koniec czwartego semestru osiągnięcia doktorantów są oceniane przez komisję (ocena śródokresowa). 

Prace doktorskie przygotowywane są pod kierunkiem pracowników naukowych Wydziału Biologii (członków Instytutu Botaniki, Instytutu Nauk o Środowisku lub Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych). Program kształcenia PhD Programme in Biology prowadzi do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie biologia. Więcej informacji o programie można znaleźć tutaj.

Zobacz również:

Strona internetowa Wydziału Biologii.
Podstrona programu PhD Programme in Biology.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak aplikować?

 1. Sprawdź harmonogram rekrutacji.
 2. Zapoznaj się z zasadami i szczegółowymi warunkami rekrutacji.
 3. Zbierz wymagane dokumenty.
 4. Zgłoś się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
 5. ​Przystąp do egzaminu.
 6. Dokonaj wpisu do Szkoły Doktorskiej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram rekrutacji

dla PK PhD Programme in Biology

I tura

 • 21 maja 2024 – Otwarcie rejestracji w IRK
 • 23 czerwca 2024 – Zamknięcie rejestracji w IRK
 • 28 czerwca - 4 lipca 2024 – Egzaminy wstępne
 • 4 lipca 2024 – Posiedzenie komisji
 • 8 lipca 2024 – Ogłoszenie wyników
 • 9-30 lipca 2024 – Wpisy do Szkoły Doktorskiej*
 • 31 lipca 2024 – Wpisy do Szkoły Doktorskiej z listy rezerwowej*

*wpisy możliwe w dniach i godzinach pracy sekretariatów PK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Limit miejsc

 • I tura – 10 osób

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Sekretariat Programu Kształcenia

mgr inż. Anna Stec

tel.: 12 664 6752
e-mail: wb.doktoranci@uj.edu.pl

Kierownik Programu Kształcenia

dr hab. Joanna Kapusta, prof. UJ

tel.: 12 664 5206
e-mail: joanna.kapusta@uj.edu.pl

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 


Informacje przedstawione na tej podstronie dotyczą rekrutacji na rok akademicki 2024/25. Dokumenty takie jak: zasady rekrutacji, lista wymaganych dokumentów, program kształcenia i inne, mogą się zmienić w kolejnej rekrutacji. Większość dokumentów różni się dla poszczególnych programów kształcenia. Zawsze sprawdzaj dokumenty na podstronie programu, na który aplikujesz.