Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PhD Programme in Biology

Available research topics:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

The combined effect of a land-use-associated stressors and climate change on the functioning of a wild bee

Supervisors:

dr hab. Agnieszka Bednarska (a.bednarska@uj.edu.pl)
dr Zuzanna Filipiak (zuzanna.filipiak@uj.edu.pl)

Institute of Environmental Sciences


Background information:

Bees are a key element in many ecological interactions and play an important role as pollinators of flowering plants, including agricultural crops. Unfortunately, bees are threatened by multiple stressors such as land-use-associated stressors (e.g., habitat loss and transformation, pesticides), and climate change. These stressors cause bee food to deteriorate and consequently reduce bee health and prosperity. While various stressors have been studied individually thus far, the collective impact they will have remains unknown. The combination of local land-use-associated stressors and those associated with climate change, as they occur in nature, likely affects bees differently than each stressor acting individually.

The main question to be addressed in the project:

The aim the project is to assess the combined impact of land-use-associated stressors and stressors associated with climate change on the functioning of the wild bee Osmia bicornis.

Information on the methods/description of work:

Successful doctoral candidate will be responsible for conducting laboratory experiments using the wild bee O. bicornis. By using feeding experiments, the doctoral candidate will determine the impact of the studied factors on bee survival, growth, and development.

Additional information:

The Ph.D. student will be involved in a Polish National Science Centre project Opus 23: "The combined effect of a homogenous diet, increased atmospheric carbon dioxide, and pesticides on the functioning of a wild bee" (No. 2022/45/B/NZ8/00875). The student will be supported by a research stipend 5000 PLN per month (for 48 months). This stipend may be combined with the Ph.D. program scholarship. Since the stipend recipient will be chosen through a separate competition, applicants interested in this project are encouraged to contact Dr Zuzanna Filipiak directly as soon as possible

Requirements for the student:

(1) good communication and English language skills; (2) basic experience in data analysis and a willingness to deepen knowledge in this area.
Additional advantages: (1) experience in laboratory work; (2) knowledge of insect biology, particularly bees.

 

Place/name of potential foreign collaborator:

Prof. Dr. Sara Diana Leonhardt, Technical University of Munich, Germany

References:

[1] Filipiak ZM, et al. (2022) Sci Total Environ. 820, 153326. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153326

[2] Mokkapati JS, et al. (2021) Sci Total Environ. 775, 145588. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145588

[3] Video: https://www.youtube.com/watch?v=OsNImYspsPo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PhD Programme in Biology

Komunikat Dyrektora SDNŚiP z dnia 29.04.2024
o rekrutacji na program kształcenia (PK) PhD Programme in Biology
w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
na rok 2024/25
język kształcenia: angielski

Kształcenie na tym programie odbywa się w języku angielskim, a rekrutacja jest prowadzona na konkretne tematy badawcze.

Jeśli szukasz informacji na temat kształcenia w języku polskim sprawdź Program Kształcenia Biologia.

 

Program PhD Programme in Biology jest prowadzony w języku angielskim, stacjonarnie i trwa 8 semestrów.

Program obejmuje przedmioty reprezentujące różne dziedziny nauk biologicznych, w tym kształcenie w zakresie nowoczesnej metodologii oraz opanowanie umiejętności przydatnych w karierze akademickiej i pozaakademickiej. Wybór zajęć fakultatywnych oraz możliwość zaliczania przedmiotów oferowanych poza uczelnią zapewnia elastyczność i pomaga dostosować udział w zajęciach do indywidualnego planu badawczego doktoranta. 

Każdy doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie.

Doktoranci są rekrutowani do konkretnych tematów badawczych oferowanych przez członków wydziału. Niektóre z wymienionych poniżej konkursów odbywają się poza systemem IRK. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie zasad rekrutacji opisanych w poszczególnych konkursach. 

Każdego roku doktoranci i ich opiekunowie/promotorzy piszą indywidualny plan badań na dany rok. Na koniec czwartego semestru osiągnięcia doktorantów są oceniane przez komisję (ocena śródokresowa). 

Prace doktorskie przygotowywane są pod kierunkiem pracowników naukowych Wydziału Biologii (członków Instytutu Botaniki, Instytutu Nauk o Środowisku lub Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych). Program kształcenia PhD Programme in Biology prowadzi do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie biologia. Więcej informacji o programie można znaleźć tutaj.

Zobacz również:

Strona internetowa Wydziału Biologii.
Podstrona programu PhD Programme in Biology.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak aplikować?

 1. Sprawdź harmonogram rekrutacji.
 2. Zapoznaj się z zasadami i szczegółowymi warunkami rekrutacji.
 3. Zbierz wymagane dokumenty.
 4. Zgłoś się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
 5. ​Przystąp do egzaminu.
 6. Dokonaj wpisu do Szkoły Doktorskiej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram rekrutacji

dla PK PhD Programme in Biology

I tura

 • 21 maja 2024 – Otwarcie rejestracji w IRK
 • 23 czerwca 2024 – Zamknięcie rejestracji w IRK
 • 28 czerwca - 4 lipca 2024 – Egzaminy wstępne
 • 4 lipca 2024 – Posiedzenie komisji
 • 8 lipca 2024 – Ogłoszenie wyników
 • 9-30 lipca 2024 – Wpisy do Szkoły Doktorskiej*
 • 31 lipca 2024 – Wpisy do Szkoły Doktorskiej z listy rezerwowej*

*wpisy możliwe w dniach i godzinach pracy sekretariatów PK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Limit miejsc

 • I tura – 10 osób

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Sekretariat Programu Kształcenia

mgr inż. Anna Stec

tel.: 12 664 6752
e-mail: wb.doktoranci@uj.edu.pl

Kierownik Programu Kształcenia

dr hab. Joanna Kapusta, prof. UJ

tel.: 12 664 5206
e-mail: joanna.kapusta@uj.edu.pl

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 


Informacje przedstawione na tej podstronie dotyczą rekrutacji na rok akademicki 2024/25. Dokumenty takie jak: zasady rekrutacji, lista wymaganych dokumentów, program kształcenia i inne, mogą się zmienić w kolejnej rekrutacji. Większość dokumentów różni się dla poszczególnych programów kształcenia. Zawsze sprawdzaj dokumenty na podstronie programu, na który aplikujesz.