Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PhD Programme in Biology

Available research topics:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

The use of aquatic microorganisms remove microplastics from aquatic environment. Opportunities and limitations

Supervisor: dr hab. Agnieszka Pajdak-Stós (agnieszka.pajdak-stos@uj.edu.pl)

Institute of Environmental Sciences


Background information:

Plastic pollution is one of the most pressing problems of the modern world. More than 300 million tons of plastic waste are produced each year. About 90% of the plastics produced worldwide are not recyclable. Biological, chemical and physical factors lead to the breakdown of plastic into smaller particles. The smallest fraction (<5 mm) is called microplastic (MP). The most troublesome are plastic microparticles with a size of one to several micrometers, which are dispersed in water and can penetrate plant and animal tissues. Up to date there is no efficient way of microplastics and nanoplastics removal from water. In a frame of the PhD research the ability of aquatic microorganisms to cope with microplastics will be investigated. The unique ability of some rotifers to ingest biofilm with embedded microplastic particles will be tested as a biological tool to extract dispersed MP from water.

The main question to be addressed in the project:

Could aquatic microorganisms be applied as a tool for separation of microplastics dispersed in the water?

Information on the methods/description of work:

The research will be based mainly on laboratory experiments with the usage of the range of high-quality microscopes equipped with fluorescence, digital camera and image analysis systems. In the first stage, the effect of fluorescently labeled different types of microplastics of different sizes on a few species of aquatic microorganisms in an environment enriched with biofilm, will be examined. The results will be compared to the control without biofilm. In the next stage, the ability to reduce the amount of microplastic particles by different activated sludge microorganisms’ community with and without the addition of L. inermis rotifers will be tested. The tests will be carried out using activated sludge from a municipal sewage treatment plants. At the end of the experiments, the concentration of microplastic particles in the supernatant (effluent) between the treatment and the control will be compared. The ability of the microplastics to aggregate, biosorb and adsorb onto the flocks and particles of the activated sludge will also be investigated. During the experiment, sludge samples will also be taken, and photos of the flocs will be taken using fluorescence, which will help in the interpretation of the results and visualization of the "fate" of microplastic particles in the activated sludge wastewater treatment process.

Additional information (e.g Special requirements from the student):

Msc in biology (or related), experience in laboratory experiments with aquatic microorganisms, experience in data analysis (Statistics), high proficiency in spoken and written English

Place/name of potential foreign collaborator:

University of Potsdam / Claudia Drago

References:

[1] Barros, J., & Seena, S. (2021). Plastisphere in freshwaters: An emerging concern. Environmental Pollution, 290, 118123.

[2] Bellasi, A., Binda, G., Pozzi, A., Galafassi, S., Volta, P., & Bettinetti, R. (2020). Microplastic contamination in freshwater environments: A review, focusing on interactions with sediments and benthic organisms. Environments, 7(4), 30.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PhD Programme in Biology

Komunikat Dyrektora SDNŚiP z dnia 29.04.2024
o rekrutacji na program kształcenia (PK) PhD Programme in Biology
w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
na rok 2024/25
język kształcenia: angielski

Kształcenie na tym programie odbywa się w języku angielskim, a rekrutacja jest prowadzona na konkretne tematy badawcze.

Jeśli szukasz informacji na temat kształcenia w języku polskim sprawdź Program Kształcenia Biologia.

 

Program PhD Programme in Biology jest prowadzony w języku angielskim, stacjonarnie i trwa 8 semestrów.

Program obejmuje przedmioty reprezentujące różne dziedziny nauk biologicznych, w tym kształcenie w zakresie nowoczesnej metodologii oraz opanowanie umiejętności przydatnych w karierze akademickiej i pozaakademickiej. Wybór zajęć fakultatywnych oraz możliwość zaliczania przedmiotów oferowanych poza uczelnią zapewnia elastyczność i pomaga dostosować udział w zajęciach do indywidualnego planu badawczego doktoranta. 

Każdy doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie.

Doktoranci są rekrutowani do konkretnych tematów badawczych oferowanych przez członków wydziału. Niektóre z wymienionych poniżej konkursów odbywają się poza systemem IRK. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie zasad rekrutacji opisanych w poszczególnych konkursach. 

Każdego roku doktoranci i ich opiekunowie/promotorzy piszą indywidualny plan badań na dany rok. Na koniec czwartego semestru osiągnięcia doktorantów są oceniane przez komisję (ocena śródokresowa). 

Prace doktorskie przygotowywane są pod kierunkiem pracowników naukowych Wydziału Biologii (członków Instytutu Botaniki, Instytutu Nauk o Środowisku lub Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych). Program kształcenia PhD Programme in Biology prowadzi do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie biologia. Więcej informacji o programie można znaleźć tutaj.

Zobacz również:

Strona internetowa Wydziału Biologii.
Podstrona programu PhD Programme in Biology.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak aplikować?

 1. Sprawdź harmonogram rekrutacji.
 2. Zapoznaj się z zasadami i szczegółowymi warunkami rekrutacji.
 3. Zbierz wymagane dokumenty.
 4. Zgłoś się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
 5. ​Przystąp do egzaminu.
 6. Dokonaj wpisu do Szkoły Doktorskiej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram rekrutacji

dla PK PhD Programme in Biology

I tura

 • 21 maja 2024 – Otwarcie rejestracji w IRK
 • 23 czerwca 2024 – Zamknięcie rejestracji w IRK
 • 28 czerwca - 4 lipca 2024 – Egzaminy wstępne
 • 4 lipca 2024 – Posiedzenie komisji
 • 8 lipca 2024 – Ogłoszenie wyników
 • 9-30 lipca 2024 – Wpisy do Szkoły Doktorskiej*
 • 31 lipca 2024 – Wpisy do Szkoły Doktorskiej z listy rezerwowej*

*wpisy możliwe w dniach i godzinach pracy sekretariatów PK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Limit miejsc

 • I tura – 10 osób

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Sekretariat Programu Kształcenia

mgr inż. Anna Stec

tel.: 12 664 6752
e-mail: wb.doktoranci@uj.edu.pl

Kierownik Programu Kształcenia

dr hab. Joanna Kapusta, prof. UJ

tel.: 12 664 5206
e-mail: joanna.kapusta@uj.edu.pl

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 


Informacje przedstawione na tej podstronie dotyczą rekrutacji na rok akademicki 2024/25. Dokumenty takie jak: zasady rekrutacji, lista wymaganych dokumentów, program kształcenia i inne, mogą się zmienić w kolejnej rekrutacji. Większość dokumentów różni się dla poszczególnych programów kształcenia. Zawsze sprawdzaj dokumenty na podstronie programu, na który aplikujesz.