Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PhD Programme in Biology

Available research topics:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Neural basis of ADHD with particular emphasis on gender differences – studies in an animal model

Supervisors: dr hab. Tomasz Błasiak, prof. UJ (tomasz.blasiak@uj.edu.pl)

Institute of Zoology and Biomedical Research


Background information:

Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is a common neurodevelopmental disorder characterized by impaired attention, increased impulsivity, and hyperactivity. Our current knowledge, both about the symptoms and the neurobiological basis of ADHD, is largely based on clinical and basic research conducted on males. However, there is a growing body of evidence suggesting that both the occurrence and the intensity of some disease symptoms are gender-dependent 1. Moreover, recent research has highlighted a bias in ADHD diagnostic criteria, predominantly derived from male-centric studies, that potentially leads to overlooking the occurrence of diverse symptoms in females. Consequently, women are frequently underdiagnosed, misdiagnosed, or diagnosed later in life.

Unfortunately, the scarcity of neurobiological and behavioural studies conducted on female animal models of ADHD makes it impossible to ascertain whether intersex differences in symptoms are also present in species other than humans. Furthermore, since we do not have knowledge about the neurobiological basis of this disorder in females, it is impossible to compare it with the phenomena observed in males, let alone explain what could be the basis for potential differences in symptoms. One of the significant etiological bases of ADHD, described in males of various species, is the disturbance of neuronal activity control in the prefrontal cortex, especially the right hemisphere of the brain, by catecholaminergic systems: dopaminergic and noradrenergic. The prefrontal cortex plays a key role in attention processes, decision-making, action planning, and emotion control, with the right hemisphere strongly specializing in behavioural inhibition.

Interference in the development of catecholaminergic systems in the neonatal period, involving intracerebroventricular administration of 6-hydroxydopamine, is an animal model of ADHD, although its detailed characterization and thorough validation has been largely conducted on rat and mice males2. The 6‐OHDA animals exhibited the major ADHD‐like symptoms mentioned above, as well as numerous co-existing symptoms including elevated anxiety, antisocial behaviours, and impaired cognitive functions. At the same time, a decrease in amount of catecholamines and structural changes in cortical areas were observed in the animals studied. Furthermore, it was found that most symptoms disappeared under the influence of methylphenidate - a treatment effectively used in humans with ADHD. All of the above has been shown on several species of animals, but mainly on males...

The main question to be addressed in the project:

The primary objectives of the proposed doctoral research involve verifying and validating the aforementioned animal model of ADHD in female rats. Specifically, the behavioural symptoms exhibited by both male and female rats, which serve as an animal model of ADHD, will be compared. Additionally, the study will describe and compare intersex differences in catecholamine release within selected brain areas, such as the prefrontal cortex, in these model animals.

Information on the methods/description of work:

All studies will be conducted on animals - rats, which are the aforementioned model of ADHD, as well as on control animals. The symptoms of the disorder under investigation will be assessed based on observations of animals in behavioral tests, such as open-field, elevated plus-maze, T-maze, novel object recognition, or social interaction tests. Changes in the release of catecholamines (dopamine and norepinephrine) will be imaged in selected brain areas (e.g., prefrontal cortex) in both anesthetized and freely moving animals, using fiber photometry technique.

Additional information (e.g Special requirements from the student):

Applicants should possess experience in conducting in vivo experiments on rodents. This includes proficiency in stereotaxic surgeries, imaging neuronal activity, and behavioral testing. Additionally, candidates should be adept at processing and analyzing the data derived from these experiments.

Place/name of potential foreign collaborator:

Not applicable.

References:

[1] Gershon J. A meta-analytic review of gender differences in ADHD. J Atten Disord. 2002 Jan;5(3):143-54. doi: 10.1177/108705470200500302. PMID: 11911007.

[2] Bouchatta O, Manouze H, Bouali-Benazzouz R, Kerekes N, Ba-M'hamed S, Fossat P, Landry M, Bennis M. Neonatal 6-OHDA lesion model in mouse induces Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder (ADHD)-like behaviour. Sci Rep. 2018 Oct 18;8(1):15349. doi: 10.1038/s41598-018-33778-0. PMID: 30337626; PMCID: PMC6193955.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PhD Programme in Biology

Komunikat Dyrektora SDNŚiP z dnia 29.04.2024
o rekrutacji na program kształcenia (PK) PhD Programme in Biology
w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
na rok 2024/25
język kształcenia: angielski

Kształcenie na tym programie odbywa się w języku angielskim, a rekrutacja jest prowadzona na konkretne tematy badawcze.

Jeśli szukasz informacji na temat kształcenia w języku polskim sprawdź Program Kształcenia Biologia.

 

Program PhD Programme in Biology jest prowadzony w języku angielskim, stacjonarnie i trwa 8 semestrów.

Program obejmuje przedmioty reprezentujące różne dziedziny nauk biologicznych, w tym kształcenie w zakresie nowoczesnej metodologii oraz opanowanie umiejętności przydatnych w karierze akademickiej i pozaakademickiej. Wybór zajęć fakultatywnych oraz możliwość zaliczania przedmiotów oferowanych poza uczelnią zapewnia elastyczność i pomaga dostosować udział w zajęciach do indywidualnego planu badawczego doktoranta. 

Każdy doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie.

Doktoranci są rekrutowani do konkretnych tematów badawczych oferowanych przez członków wydziału. Niektóre z wymienionych poniżej konkursów odbywają się poza systemem IRK. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie zasad rekrutacji opisanych w poszczególnych konkursach. 

Każdego roku doktoranci i ich opiekunowie/promotorzy piszą indywidualny plan badań na dany rok. Na koniec czwartego semestru osiągnięcia doktorantów są oceniane przez komisję (ocena śródokresowa). 

Prace doktorskie przygotowywane są pod kierunkiem pracowników naukowych Wydziału Biologii (członków Instytutu Botaniki, Instytutu Nauk o Środowisku lub Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych). Program kształcenia PhD Programme in Biology prowadzi do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie biologia. Więcej informacji o programie można znaleźć tutaj.

Zobacz również:

Strona internetowa Wydziału Biologii.
Podstrona programu PhD Programme in Biology.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak aplikować?

 1. Sprawdź harmonogram rekrutacji.
 2. Zapoznaj się z zasadami i szczegółowymi warunkami rekrutacji.
 3. Zbierz wymagane dokumenty.
 4. Zgłoś się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
 5. ​Przystąp do egzaminu.
 6. Dokonaj wpisu do Szkoły Doktorskiej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram rekrutacji

dla PK PhD Programme in Biology

I tura

 • 21 maja 2024 – Otwarcie rejestracji w IRK
 • 23 czerwca 2024 – Zamknięcie rejestracji w IRK
 • 28 czerwca - 4 lipca 2024 – Egzaminy wstępne
 • 4 lipca 2024 – Posiedzenie komisji
 • 8 lipca 2024 – Ogłoszenie wyników
 • 9-30 lipca 2024 – Wpisy do Szkoły Doktorskiej*
 • 31 lipca 2024 – Wpisy do Szkoły Doktorskiej z listy rezerwowej*

*wpisy możliwe w dniach i godzinach pracy sekretariatów PK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Limit miejsc

 • I tura – 10 osób

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Sekretariat Programu Kształcenia

mgr inż. Anna Stec

tel.: 12 664 6752
e-mail: wb.doktoranci@uj.edu.pl

Kierownik Programu Kształcenia

dr hab. Joanna Kapusta, prof. UJ

tel.: 12 664 5206
e-mail: joanna.kapusta@uj.edu.pl

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 


Informacje przedstawione na tej podstronie dotyczą rekrutacji na rok akademicki 2024/25. Dokumenty takie jak: zasady rekrutacji, lista wymaganych dokumentów, program kształcenia i inne, mogą się zmienić w kolejnej rekrutacji. Większość dokumentów różni się dla poszczególnych programów kształcenia. Zawsze sprawdzaj dokumenty na podstronie programu, na który aplikujesz.