Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PhD Programme in Biology

Available research topics:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Home, sweet home: unravelling the determinants of tardigrade communities

Supervisor: dr hab. Łukasz Michalczyk, prof. UJ (l.michalczyk@uj.edu.pl)

Institute of Zoology and Biomedical Research


Background information:

Despite an increasing interest in studying tardigrades, our understanding of their ecological preferences is extremely limited. This is mostly due to the fact that the bulk of our knowledge on tardigrades comes from fragmentary, opportunistic sampling rather than from large-scale, systematic research expeditions and, even more rarely, from replicated sampling of the same communities over extended periods of time. Moreover, the scarce literature data on tardigrade ecology are based solely on classical taxonomy, which we now know can be extremely inaccurate in determining micrometazoan species diversity, rendering ecological inference unreliable. Importantly, without pinpointing the factors that determine microhabitat preferences of tardigrades, our understanding of the biology and evolution of this phylum will not be possible. This project offers an opportunity not only to fill this considerable knowledge gap but also to test a hypothesis on the co-evolution of tardigrades and cryptogams, as well as to increase sampling efficiency by limiting the number of target cryptogam species.

The main question to be addressed in the project:

The primary objective of this project is to determine abiotic and biotic factors shaping communities of cryptogam-dwelling tardigrades. Moreover, the data will allow for testing a hypothesis that the evolutionary history of tardigrade species, which exhibit clear habitat preferences, should overlap with the phylogeny of the inhabited cryptogams.

Information on the methods/description of work:

Samples will be collected from locations along altitude gradients to provide variation in climate variables. In addition to temperature and sun exposure, cryptogams will be analysed for their physicochemical properties, such as pH, desiccation rate, and compaction (which are all predicted to affect tardigrade survival and reproductive success). Moreover, cryptogam habitats will be controlled for the composition of the cohabitant microfauna which may affect tardigrade community (e.g., via predation or competition). All organisms (tardigrades, cryptogams, and other micrometazoans) will be barcoded (via NGS) to obtain MOTUs (and species identifications wherever possible).

Additional information (e.g Special requirements from the student):

The project involves both intense fieldwork and laboratory work. Thus, apart from an interest in microfauna, ecology, and evolution, experience in fieldwork and a driving licence are required.

References:

[1] Guidetti R. et al. (2024) Tardigrade diversity and community composition across Norwegian boreal forests. Zoological Journal of the Linnean Society, 200(1): 156–171. [https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlad136]

[2] Guil N. & Sanchez-Moreno S. (2013) Fine-scale patterns in micrometazoans: tardigrade diversity, community composition and trophic dynamics in leaf litter. Systematics and Biodiversity, 11(2): 181–193. [https://doi.org/10.1080/14772000.2013.798370]

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PhD Programme in Biology

Komunikat Dyrektora SDNŚiP z dnia 29.04.2024
o rekrutacji na program kształcenia (PK) PhD Programme in Biology
w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
na rok 2024/25
język kształcenia: angielski

Kształcenie na tym programie odbywa się w języku angielskim, a rekrutacja jest prowadzona na konkretne tematy badawcze.

Jeśli szukasz informacji na temat kształcenia w języku polskim sprawdź Program Kształcenia Biologia.

 

Program PhD Programme in Biology jest prowadzony w języku angielskim, stacjonarnie i trwa 8 semestrów.

Program obejmuje przedmioty reprezentujące różne dziedziny nauk biologicznych, w tym kształcenie w zakresie nowoczesnej metodologii oraz opanowanie umiejętności przydatnych w karierze akademickiej i pozaakademickiej. Wybór zajęć fakultatywnych oraz możliwość zaliczania przedmiotów oferowanych poza uczelnią zapewnia elastyczność i pomaga dostosować udział w zajęciach do indywidualnego planu badawczego doktoranta. 

Każdy doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie.

Doktoranci są rekrutowani do konkretnych tematów badawczych oferowanych przez członków wydziału. Niektóre z wymienionych poniżej konkursów odbywają się poza systemem IRK. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie zasad rekrutacji opisanych w poszczególnych konkursach. 

Każdego roku doktoranci i ich opiekunowie/promotorzy piszą indywidualny plan badań na dany rok. Na koniec czwartego semestru osiągnięcia doktorantów są oceniane przez komisję (ocena śródokresowa). 

Prace doktorskie przygotowywane są pod kierunkiem pracowników naukowych Wydziału Biologii (członków Instytutu Botaniki, Instytutu Nauk o Środowisku lub Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych). Program kształcenia PhD Programme in Biology prowadzi do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie biologia. Więcej informacji o programie można znaleźć tutaj.

Zobacz również:

Strona internetowa Wydziału Biologii.
Podstrona programu PhD Programme in Biology.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak aplikować?

 1. Sprawdź harmonogram rekrutacji.
 2. Zapoznaj się z zasadami i szczegółowymi warunkami rekrutacji.
 3. Zbierz wymagane dokumenty.
 4. Zgłoś się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
 5. ​Przystąp do egzaminu.
 6. Dokonaj wpisu do Szkoły Doktorskiej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram rekrutacji

dla PK PhD Programme in Biology

I tura

 • 21 maja 2024 – Otwarcie rejestracji w IRK
 • 23 czerwca 2024 – Zamknięcie rejestracji w IRK
 • 28 czerwca - 4 lipca 2024 – Egzaminy wstępne
 • 4 lipca 2024 – Posiedzenie komisji
 • 8 lipca 2024 – Ogłoszenie wyników
 • 9-30 lipca 2024 – Wpisy do Szkoły Doktorskiej*
 • 31 lipca 2024 – Wpisy do Szkoły Doktorskiej z listy rezerwowej*

*wpisy możliwe w dniach i godzinach pracy sekretariatów PK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Limit miejsc

 • I tura – 10 osób

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Sekretariat Programu Kształcenia

mgr inż. Anna Stec

tel.: 12 664 6752
e-mail: wb.doktoranci@uj.edu.pl

Kierownik Programu Kształcenia

dr hab. Joanna Kapusta, prof. UJ

tel.: 12 664 5206
e-mail: joanna.kapusta@uj.edu.pl

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 


Informacje przedstawione na tej podstronie dotyczą rekrutacji na rok akademicki 2024/25. Dokumenty takie jak: zasady rekrutacji, lista wymaganych dokumentów, program kształcenia i inne, mogą się zmienić w kolejnej rekrutacji. Większość dokumentów różni się dla poszczególnych programów kształcenia. Zawsze sprawdzaj dokumenty na podstronie programu, na który aplikujesz.