Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PhD Programme in Biology

Available research topics:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Effects of the ketogenic diet on nervous system development. The role of the gut microbiota

Supervisor: prof. dr hab. Zuzanna Setkowicz-Janeczko (zuzanna.setkowicz@uj.edu.pl)

Institute of Zoology and Biomedical Research


Background information:

Up to 30% of clinical cases of epilepsy are drug-resistant. Among them, there are also women of reproductive age and sometimes even in the period of pregnancy. An alternative to pharmacological treatment may be a ketogenic diet (KD). KD is a special type of diet that mimics a fasting state where the source of energy are fats. Few studies describe its effects on pregnant women suffering from epilepsy or diabetes, ignoring possible long-term changes in their offspring. Our previous studies have shown that KD applied to pregnant females delays performance of most neurodevelopmental tests in pups born to these females. At the same time, we have found that switching KD by a standard diet immediately after birth may abolish these negative changes. It is known that the composition of the microbiome is important in maintaining the body homeostasis. In the newborn pups, the microbiome is passed down from the mother even before birth and then reinforced by the presence of the mother's microbiome during feeding period.

The main question to be addressed in the project:

 • How KD treatment of rat females during the period from the conception day to the end of lactation or only during pregnancy will affect the development of nervous system of their offspring?
 • Is it possible to eliminate the effects of KD used in pregnancy by normal diet introduced on the second day postpartum?
 • How does the gut microbiome change during development in the offspring of those mothers who were fed with KD during pregnancy or pregnancy and lactation.

Information on the methods/description of work:

To answer the questions we propose to examine brains of offsprings from females fed with KD or a standard diet during pregnancy or pregnancy and lactation period. The brains will be collected at 2, 6, 14, 30 or 60 days postpartum together with samples of gut microbiome. In addition, 30 and 60 day-old offspring of these females will be subjected to behavioral tests of memory and anxiety level to check whether any KD-caused deficits can be abolished after replacing KD with normal diet which, consequently, will modify the gut microbiome. In addition, ex vivo MRI imaging will be performed to reveal possible changes in the structure of the brain and its internal connections (tractography). Histological examinations of the brains will also be performed to assess changes in glial and neural components.

Additional information: (eg. Special requirements for the student)

Knowledge of experimental methods that will be used in the project. The ability to animal care during procedures. The ability to perform statistical calculations for presenting results at conferences. Involvement in the preparation of a doctoral dissertation.

References:

[1] Eadie M.J. 2012. Shortcomings in the current treatment of epilepsy. Expert Rev Neurother. 12: 1419-27. doi: 10.1586/ern.12.129

[2] Kosiek et al. 2022. Ketogenic diet impairs neurological development of neonatal rats and affects biochemical composition of maternal brains: evidence of functional recovery in pups. Brain Struct Funct. 227: 1099-1113. doi: 10.1007/s00429-021-02450-1

[3] Włodarek et al. 2019. Role of Ketogenic Diets in Neurodegenerative Diseases (Alzheimer's Disease and Parkinson's Disease). Nutrients. 11 :169. doi: 10.3390/nu11010169

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PhD Programme in Biology

Komunikat Dyrektora SDNŚiP z dnia 29.04.2024
o rekrutacji na program kształcenia (PK) PhD Programme in Biology
w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
na rok 2024/25
język kształcenia: angielski

Kształcenie na tym programie odbywa się w języku angielskim, a rekrutacja jest prowadzona na konkretne tematy badawcze.

Jeśli szukasz informacji na temat kształcenia w języku polskim sprawdź Program Kształcenia Biologia.

 

Program PhD Programme in Biology jest prowadzony w języku angielskim, stacjonarnie i trwa 8 semestrów.

Program obejmuje przedmioty reprezentujące różne dziedziny nauk biologicznych, w tym kształcenie w zakresie nowoczesnej metodologii oraz opanowanie umiejętności przydatnych w karierze akademickiej i pozaakademickiej. Wybór zajęć fakultatywnych oraz możliwość zaliczania przedmiotów oferowanych poza uczelnią zapewnia elastyczność i pomaga dostosować udział w zajęciach do indywidualnego planu badawczego doktoranta. 

Każdy doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie.

Doktoranci są rekrutowani do konkretnych tematów badawczych oferowanych przez członków wydziału. Niektóre z wymienionych poniżej konkursów odbywają się poza systemem IRK. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie zasad rekrutacji opisanych w poszczególnych konkursach. 

Każdego roku doktoranci i ich opiekunowie/promotorzy piszą indywidualny plan badań na dany rok. Na koniec czwartego semestru osiągnięcia doktorantów są oceniane przez komisję (ocena śródokresowa). 

Prace doktorskie przygotowywane są pod kierunkiem pracowników naukowych Wydziału Biologii (członków Instytutu Botaniki, Instytutu Nauk o Środowisku lub Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych). Program kształcenia PhD Programme in Biology prowadzi do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie biologia. Więcej informacji o programie można znaleźć tutaj.

Zobacz również:

Strona internetowa Wydziału Biologii.
Podstrona programu PhD Programme in Biology.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak aplikować?

 1. Sprawdź harmonogram rekrutacji.
 2. Zapoznaj się z zasadami i szczegółowymi warunkami rekrutacji.
 3. Zbierz wymagane dokumenty.
 4. Zgłoś się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
 5. ​Przystąp do egzaminu.
 6. Dokonaj wpisu do Szkoły Doktorskiej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram rekrutacji

dla PK PhD Programme in Biology

I tura

 • 21 maja 2024 – Otwarcie rejestracji w IRK
 • 23 czerwca 2024 – Zamknięcie rejestracji w IRK
 • 28 czerwca - 4 lipca 2024 – Egzaminy wstępne
 • 4 lipca 2024 – Posiedzenie komisji
 • 8 lipca 2024 – Ogłoszenie wyników
 • 9-30 lipca 2024 – Wpisy do Szkoły Doktorskiej*
 • 31 lipca 2024 – Wpisy do Szkoły Doktorskiej z listy rezerwowej*

*wpisy możliwe w dniach i godzinach pracy sekretariatów PK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Limit miejsc

 • I tura – 10 osób

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Sekretariat Programu Kształcenia

mgr inż. Anna Stec

tel.: 12 664 6752
e-mail: wb.doktoranci@uj.edu.pl

Kierownik Programu Kształcenia

dr hab. Joanna Kapusta, prof. UJ

tel.: 12 664 5206
e-mail: joanna.kapusta@uj.edu.pl

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 


Informacje przedstawione na tej podstronie dotyczą rekrutacji na rok akademicki 2024/25. Dokumenty takie jak: zasady rekrutacji, lista wymaganych dokumentów, program kształcenia i inne, mogą się zmienić w kolejnej rekrutacji. Większość dokumentów różni się dla poszczególnych programów kształcenia. Zawsze sprawdzaj dokumenty na podstronie programu, na który aplikujesz.