Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PhD Programme in Biology

Available research topics:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

In vivo modelling of the interactions between host and complex oral biofilms

Supervisors:

prof. dr hab. Magdalena Chadzińska (magdalena.chadzinska@uj.edu.pl)
dr Magdalena Widziołek-Pooranachandran


Institute of Zoology and Biomedical Research


Background information:

Most infection-driven diseases are caused by bacteria residing in a complex system referred to as biofilm. This ecosystem is often polymicrobial and reflects complicated interactions amongst bacterial species. Biofilm protects bacteria from the host's immune system and limits the penetration of therapeutics. One example of such biofilm is dental plaque covering teeth surface. It is composed of a range of bacterial species varying from commensals to pathogens. Late colonisers of biofilm cause microbial dysbiosis, which is key to periodontitis. Furthermore, reports indicate a connection between oral diseases and life-threatening diseases such as cardiovascular or neurodegenerative diseases, however mechanisms behind bacteria dissemination are not known. Possibly, microcolonies detach from biofilm and spread via bloodstream. Most studies are performed in simplified in vitro environment and concentrate on the effect of single bacterial infection, however, this does not reflect the nature of complicated polymicrobial interactions with the host cells in an organism, which can differently shape the infection outcomes.

The main question to be addressed in the project:

The aim of this project is to establish a new in vivo model to investigate how bacterial compositions of oral biofilms modulates host immune response, and how it is implicated in vascular damage as a potential mechanism of bacterial dissemination.

Information on the methods/description of work:

In this project, we will use polymicrobial biofilms composed of core oral bacteria species. We will study: (i) phagocyte and biofilm interactions, (ii) effect of bacteria and/or phagocytes on vascular damage, (iii) bacterial composition upon infection of the host, (iv) biomaterials with anti-biofilm properties and immunomodulatory factors to observe their ability to fight infections.

We will use zebrafish larvae (Danio rerio) – well established model, that thanks to larvae transparency and availability of transgenic fish lines with specifically labelled cell types e.g., neutrophils allows real-time microscopic observation of the host-pathogen interactions.

Additional information (e.g Special requirements from the student):

We are seeking a highly motivated PhD student with a MSci in life science (biology, biotechnology or related), preferentially with experience in molecular/microbiological techniques and confocal microscopy, and with good oral and written English. Experience in working with zebrafish will be an advantage.

Successful candidate will have opportunity to work in a stimulating, international environment, in a pioneer team for studying oral pathogens- host interactions using zebrafish model. This will provide the opportunity for exchange and collaborations with scientists from the top World Universities.

 

Place/name of potential foreign collaborator:

The project will be conducted at the Institute of Zoology and Biomedical Research, Jagiellonian University, Krakow, Poland, in collaboration with the University of Sheffield, The University of Glasgow and Queen Mary College, University of London.

References:

[1]Farrugia C et al. Mechanisms of vascular damage by systemic dissemination of the oral pathogen Porphyromonas gingivalis. FEBS J. 2021 Mar;288(5):1479-1495. doi: 10.1111/febs.15486.

[2] Millhouse E, Jose A, Sherry L, Lappin DF, Patel N, Middleton AM, Pratten J, Culshaw S, Ramage G. Development of an in vitro periodontal biofilm model for assessing antimicrobial and host modulatory effects of bioactive molecules. BMC Oral Health. 2014 Jun 28;14:80. doi: 10.1186/1472-6831-14-80. PMID: 24972711; PMCID: PMC4080992.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PhD Programme in Biology

Komunikat Dyrektora SDNŚiP z dnia 29.04.2024
o rekrutacji na program kształcenia (PK) PhD Programme in Biology
w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
na rok 2024/25
język kształcenia: angielski

Kształcenie na tym programie odbywa się w języku angielskim, a rekrutacja jest prowadzona na konkretne tematy badawcze.

Jeśli szukasz informacji na temat kształcenia w języku polskim sprawdź Program Kształcenia Biologia.

 

Program PhD Programme in Biology jest prowadzony w języku angielskim, stacjonarnie i trwa 8 semestrów.

Program obejmuje przedmioty reprezentujące różne dziedziny nauk biologicznych, w tym kształcenie w zakresie nowoczesnej metodologii oraz opanowanie umiejętności przydatnych w karierze akademickiej i pozaakademickiej. Wybór zajęć fakultatywnych oraz możliwość zaliczania przedmiotów oferowanych poza uczelnią zapewnia elastyczność i pomaga dostosować udział w zajęciach do indywidualnego planu badawczego doktoranta. 

Każdy doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie.

Doktoranci są rekrutowani do konkretnych tematów badawczych oferowanych przez członków wydziału. Niektóre z wymienionych poniżej konkursów odbywają się poza systemem IRK. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie zasad rekrutacji opisanych w poszczególnych konkursach. 

Każdego roku doktoranci i ich opiekunowie/promotorzy piszą indywidualny plan badań na dany rok. Na koniec czwartego semestru osiągnięcia doktorantów są oceniane przez komisję (ocena śródokresowa). 

Prace doktorskie przygotowywane są pod kierunkiem pracowników naukowych Wydziału Biologii (członków Instytutu Botaniki, Instytutu Nauk o Środowisku lub Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych). Program kształcenia PhD Programme in Biology prowadzi do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie biologia. Więcej informacji o programie można znaleźć tutaj.

Zobacz również:

Strona internetowa Wydziału Biologii.
Podstrona programu PhD Programme in Biology.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak aplikować?

 1. Sprawdź harmonogram rekrutacji.
 2. Zapoznaj się z zasadami i szczegółowymi warunkami rekrutacji.
 3. Zbierz wymagane dokumenty.
 4. Zgłoś się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
 5. ​Przystąp do egzaminu.
 6. Dokonaj wpisu do Szkoły Doktorskiej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram rekrutacji

dla PK PhD Programme in Biology

I tura

 • 21 maja 2024 – Otwarcie rejestracji w IRK
 • 23 czerwca 2024 – Zamknięcie rejestracji w IRK
 • 28 czerwca - 4 lipca 2024 – Egzaminy wstępne
 • 4 lipca 2024 – Posiedzenie komisji
 • 8 lipca 2024 – Ogłoszenie wyników
 • 9-30 lipca 2024 – Wpisy do Szkoły Doktorskiej*
 • 31 lipca 2024 – Wpisy do Szkoły Doktorskiej z listy rezerwowej*

*wpisy możliwe w dniach i godzinach pracy sekretariatów PK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Limit miejsc

 • I tura – 10 osób

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Sekretariat Programu Kształcenia

mgr inż. Anna Stec

tel.: 12 664 6752
e-mail: wb.doktoranci@uj.edu.pl

Kierownik Programu Kształcenia

dr hab. Joanna Kapusta, prof. UJ

tel.: 12 664 5206
e-mail: joanna.kapusta@uj.edu.pl

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 


Informacje przedstawione na tej podstronie dotyczą rekrutacji na rok akademicki 2024/25. Dokumenty takie jak: zasady rekrutacji, lista wymaganych dokumentów, program kształcenia i inne, mogą się zmienić w kolejnej rekrutacji. Większość dokumentów różni się dla poszczególnych programów kształcenia. Zawsze sprawdzaj dokumenty na podstronie programu, na który aplikujesz.