Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PhD Programme in Biology

Available research topics:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

What is your secret to evolutionary success? An integrative analysis of the superfamily Macrobiotoidea (Tardigrada)

Supervisor: dr hab. Łukasz Michalczyk, prof. UJ (l.michalczyk@uj.edu.pl)

Institute of Zoology and Biomedical Research


Background information:

In recent years, research on tardigrades, microinvertebrates ubiquitous across the globe, has significantly broadened our understanding of their diversity, biogeography, evolution, and their iconic cryptobiotic abilities. However, not much is known about the causes behind the differences in the evolutionary success and dispersal abilities within the phylum. Some tardigrade clades are widespread and rich in species whereas their relatives are rare and have restricted geographic ranges. Such a pattern can be observed in the eutardigrade family Macrobiotidae, making it a great model for studying factors determining variation in species richness and geographic ranges. However, little is known about the evolution of macrobiotoid morphological traits, types of reproduction, and variation in their anhydrobiotic abilities, which prevents addressing the question posed in this project.

The main question to be addressed in the project:

The project aims to identify determinants of evolutionary success of closely related clades, using macrobiotoid tardigrades as a model. The results of this project will not only allow for understanding the past, but may also allow for predicting what the future evolution of this animal group may look like, under ongoing climate change.

Information on the methods/description of work:

Tardigrades will be isolated from samples collected throughout the world and analysed under the integrative taxonomy framework to determine their morphological variability and establish their detailed phylogenetic relationships. Moreover, physiological traits that are hypothesised to play an important role in survival and dispersal will be experimentally analysed. Specifically, individuals obtained via isogenic cultures will be tested under controlled laboratory conditions for anhydrobiotic survival under varying temperature and humidity, as well as for resistance of active animals to variations in temperature, pH, and restricted food availability. Both survival and reproductive success after exposure to harsh environmental conditions will be evaluated. In parallel, reproductive mode will be identified via gonad and lifecycle observations. We will then map morphological and physiological variability onto the phylogeny. We predict that increased survivability and resistance to unfavourable environmental conditions, as well as parthenogenesis and certain morphotypes, should correlate with geographic range size and species richness of the analysed tardigrade clades.

Additional information (e.g Special requirements from the student):

The applicant should have at least basic knowledge of tardigrade taxonomy and a strong interest in evolutionary biology. Experience working with microinvertebrates is highly advantageous.

References:

[1] Kremer A. & Hipp A.L. (2020) Oaks: an evolutionary succes story. New Phytologist, 226: 987–101. [https://doi.org/10.1111/nph.16274]

[2] Neves R.C. et al. (2020) New insights into the limited thermotolerance of anhydrobiotic tardigrades. Communicative & Integrative Biology, 13(1): 140–146. [https://doi.org/10.1080/19420889.2020.1812865]

[3] Stec D. et al. (2021) New multilocus phylogeny reorganises the family Macrobiotidae (Eutardigrada) and unveils complex morphological evolution of the Macrobiotus hufelandi group. Molecular Phylogenetics and Evolution, 160: 106987. [https://doi.org/10.1016/j.ympev.2020.106987]

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PhD Programme in Biology

Komunikat Dyrektora SDNŚiP z dnia 29.04.2024
o rekrutacji na program kształcenia (PK) PhD Programme in Biology
w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
na rok 2024/25
język kształcenia: angielski

Kształcenie na tym programie odbywa się w języku angielskim, a rekrutacja jest prowadzona na konkretne tematy badawcze.

Jeśli szukasz informacji na temat kształcenia w języku polskim sprawdź Program Kształcenia Biologia.

 

Program PhD Programme in Biology jest prowadzony w języku angielskim, stacjonarnie i trwa 8 semestrów.

Program obejmuje przedmioty reprezentujące różne dziedziny nauk biologicznych, w tym kształcenie w zakresie nowoczesnej metodologii oraz opanowanie umiejętności przydatnych w karierze akademickiej i pozaakademickiej. Wybór zajęć fakultatywnych oraz możliwość zaliczania przedmiotów oferowanych poza uczelnią zapewnia elastyczność i pomaga dostosować udział w zajęciach do indywidualnego planu badawczego doktoranta. 

Każdy doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie.

Doktoranci są rekrutowani do konkretnych tematów badawczych oferowanych przez członków wydziału. Niektóre z wymienionych poniżej konkursów odbywają się poza systemem IRK. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie zasad rekrutacji opisanych w poszczególnych konkursach. 

Każdego roku doktoranci i ich opiekunowie/promotorzy piszą indywidualny plan badań na dany rok. Na koniec czwartego semestru osiągnięcia doktorantów są oceniane przez komisję (ocena śródokresowa). 

Prace doktorskie przygotowywane są pod kierunkiem pracowników naukowych Wydziału Biologii (członków Instytutu Botaniki, Instytutu Nauk o Środowisku lub Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych). Program kształcenia PhD Programme in Biology prowadzi do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie biologia. Więcej informacji o programie można znaleźć tutaj.

Zobacz również:

Strona internetowa Wydziału Biologii.
Podstrona programu PhD Programme in Biology.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak aplikować?

 1. Sprawdź harmonogram rekrutacji.
 2. Zapoznaj się z zasadami i szczegółowymi warunkami rekrutacji.
 3. Zbierz wymagane dokumenty.
 4. Zgłoś się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
 5. ​Przystąp do egzaminu.
 6. Dokonaj wpisu do Szkoły Doktorskiej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram rekrutacji

dla PK PhD Programme in Biology

I tura

 • 21 maja 2024 – Otwarcie rejestracji w IRK
 • 23 czerwca 2024 – Zamknięcie rejestracji w IRK
 • 28 czerwca - 4 lipca 2024 – Egzaminy wstępne
 • 4 lipca 2024 – Posiedzenie komisji
 • 8 lipca 2024 – Ogłoszenie wyników
 • 9-30 lipca 2024 – Wpisy do Szkoły Doktorskiej*
 • 31 lipca 2024 – Wpisy do Szkoły Doktorskiej z listy rezerwowej*

*wpisy możliwe w dniach i godzinach pracy sekretariatów PK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Limit miejsc

 • I tura – 10 osób

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Sekretariat Programu Kształcenia

mgr inż. Anna Stec

tel.: 12 664 6752
e-mail: wb.doktoranci@uj.edu.pl

Kierownik Programu Kształcenia

dr hab. Joanna Kapusta, prof. UJ

tel.: 12 664 5206
e-mail: joanna.kapusta@uj.edu.pl

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 


Informacje przedstawione na tej podstronie dotyczą rekrutacji na rok akademicki 2024/25. Dokumenty takie jak: zasady rekrutacji, lista wymaganych dokumentów, program kształcenia i inne, mogą się zmienić w kolejnej rekrutacji. Większość dokumentów różni się dla poszczególnych programów kształcenia. Zawsze sprawdzaj dokumenty na podstronie programu, na który aplikujesz.