Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

  • W związku z Komunikatem MNiSW w sprawie finansowania uczestnikom szkoły doktorskiej stypendium doktoranckiego z grantów badawczych NCN z dn. 31.03.2020 r., w przypadku konkursów sprzed 33 edycji pojawiła się możliwość wykorzystania środków z tzw. puli na 'stypendia naukowe' na sfinansowanie stypendium doktoranckiego przewidzianego ustawą.
  • Należy zwrócić uwagę, że stypendium musi być przyznane przy zachowaniu zasad określonych we właściwym regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. W tym przypadku kwota stypendium będzie pomniejszona o obowiązkowe składki społeczne i zdrowotne.
  • Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Sekretariat Szkoły: anna.przyczyna-domagala@uj.edu.pl, 12 664 48 85.

Procedura postępowania w SDNSiP w przypadku naboru kandydatów, których stypendia będą finansowane ze środków zewnętrznych (grantów)

Załącznik nr 1 - Uchwała Rady SD w sprawie naboru z projektów badawczych

Załącznik nr 2 - Wniosek o otwarcie naboru z grantu [docx]
Załącznik nr 2 - Wniosek o otwarcie naboru z grantu [pdf]

Załącznik nr 3 - Umowa stypendialna [docx]
Załącznik nr 3 - Umowa stypendialna [pdf]

Załącznik nr 3 - Umowa stypendialna [PL-EN]
Załącznik nr 3 - Umowa stypendialna [PL-EN] - pdf

Treść ogłoszenia dot. otwarcia naboru z grantu [docx]
Treść ogłoszenia dot. otwarcia naboru z grantu [pdf]

Klauzula RODO [docx]
Klauzula RODO [pdf]

PRELUDIUM BIS 3