Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Head of the PhD study programme:

dr hab. Grzegorz Tylko, JU prof.
phone: +48 12 664 5336
grzegorz.tylko@uj.edu.pl

PhD study programme Secretary:

mgr inż. Anna Stec
tel. 12 664 6752
wb.doktoranci@uj.edu.pl

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biologia (Nauki biologiczne)

Biologia (Nauki biologiczne)

Program kształcenia z „Biologii” przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie nauki biologiczne. Więcej informacji dotyczących programu znajduje się na stronie www Wydziału Biologii.

 

Tematyka prac doktorskich dotyczy badań z zakresu:

 • botaniki m.in.: cytologia roślin, ekologia roślin, embriologia klasyczna i eksperymentalna, fitogeografia, fitosocjologia, kultury in vitro tkanek i organów roślinnych, lichenologia, mikologia, paleobotanika, taksonomia roślin Strona główna - Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • biologii środowiskowej m.in.: badania ekosystemów, bioróżnorodność, ekologia ewolucyjna, ekotoksykologia, zarządzanie zasobami naturalnymi Instytut Nauk o Środowisku - Instytut Nauk o Środowisku - Wydział Biologii (uj.edu.pl)
 • zoologii i badań biomedycznych m.in.: antropologia, biologia komórek i tkanek, biologia rozwoju i rozrodu, endokrynologia, faunistyka, genetyka i procesy specjacji, neurobiologia i immunologia, hormonalnie zależne nowotwory, ksenoestrogeny a zaburzenia rozrodu Strona główna - Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 
W zakresach tych prowadzone są liczne seminaria, wykłady i kursy do wyboru.
Oferowany program kształcenia trwa 8 semestrów i zapewnia możliwość osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określonych dla 8 poziomu PRK.

Program kształcenia „Biologia” umożliwia:

 • Uzyskanie kwalifikacji na zaawansowanym poziomie w zakresie nauk biologicznych.
 • Realizację pracy doktorskiej i zdobycie stopnia naukowego doktora na najstarszym uniwersytecie w tej części Europy: https://www.uj.edu.pl/uniwersytet-z-collegium-medicum/historia.
 • Rozwój osobisty poprzez uczestniczenie w pracach w doświadczonych zespołach badawczych, nawiązywanie krajowych i międzynarodowych kontaktów naukowych dzięki szerokiej współpracy z jednostkami naukowymi.
 • Prowadzenie badań interdyscyplinarnych oraz wieloaspektowe podejście do badań w ujęciu teoretycznym i praktycznym.
 • Kontakt z uznanymi naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych uczelni krajowych i zagranicznych z dyscypliny, w której prowadzone jest kształcenie.
 • Dostęp do wyspecjalizowanych laboratoriów wyposażonych w nowoczesny sprzęt m.in. w mikroskopy diagnostyczne, mikroskop elektronowy transmisyjny do aplikacji biologicznych czy cytometr przepływowy.
 • Uczestnictwo w projektach badawczych oraz zdobywanie projektów własnych.
 • Uczestniczenie w szkołach letnich.
 • Zdobycie certyfikatów językowych.
 • Szeroko pojętą popularyzację nauki

Dodatkowo korzystania z:

 • możliwości uczestniczenia w życiu kulturalnym i towarzyskim miasta Krakowa
 • poznania i współpracy z doktorantami z różnych zakątków świata
 • zrzeszenia się w Towarzystwie Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • darmowego kształcenia
 • przyznanego stypendium i ubezpieczenia zdrowotnego
 • dodatkowego wynagrodzenia w przypadku pracy w projektach badawczych

Absolwent programu kształcenia Biologii:

 • Przygotowany jest do uprawiania nauki, realizowania badań oraz prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie akademickim.
 • Potrafi w praktyce wykorzystywać zdobytą wiedzę z obszaru nauk biologicznych do konstruowania innowacyjnych hipotez badawczych w celu rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych.
 • Potrafi wspierać rozwój innych poprzez działalność dydaktyczną z wykorzystaniem nowoczesnej metodyki, technik i narzędzi edukacyjnych
 • Posiada także niezbędne kompetencje społeczne
 • Rozumie potrzebę oraz wykazuje gotowość do realizacji społecznych zobowiązań wynikających z prowadzenia badań naukowych.

Programy kształcenia:

Kształcenie rozpoczęte w roku akademickim 2024/25
Kształcenie rozpoczęte w roku akademickim 2023/24
Kształcenie rozpoczęte w roku akademickim 2022/23
Kształcenia rozpoczęte w latach akademickich 2019/20, 2020/21, 2021/22

Polecamy również
Informatyka Techniczna

Informatyka Techniczna

Nauki o Ziemi i Środowisku (Nauki o Ziemi i Środowisku)

Nauki o Ziemi i Środowisku (Nauki o Ziemi i Środowisku)

PhD Programme in Biology (Nauki biologiczne)

PhD Programme in Biology (Nauki biologiczne)

Matematyka

Matematyka