Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia

Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia

Program kształcenia z biochemii, biofizyki, biologii molekularnej i biotechnologii prowadzony jest na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biologii Molekularnej UJ w języku polskim, trwa 8 semestrów i prowadzi do osiągnięcia efektów uczenia się dla kwalifikacji  na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Liczba punktów ECTS przyporządkowana programowi wynosi minimum 40 ECTS. Główną formą realizacji programu kształcenia z biochemii, biofizyki, biologii molekularnej i biotechnologii, szczególnie na wyższych latach, jest praca naukowobadawcza. Program oferuje kursy rozwijające umiejętności zawodowe, dydaktyczne, a także rozbudowujące wiedzę ogólną. Znaczna większość zajęć ma charakter fakultatywny. Doktoranci zobowiązani są również do odbycia praktyk zawodowych w postaci przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów.

Program kształcenia

Polecamy również
Informatyka Techniczna
Informatyka Techniczna
Nauki o Ziemi i Środowisku (Nauki o Ziemi i Środowisku)
Nauki o Ziemi i Środowisku (Nauki o Ziemi i Środowisku)
PhD Programme in Biology (Nauki biologiczne)
PhD Programme in Biology (Nauki biologiczne)
Matematyka
Matematyka