Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inicjatywa Doskonałości UJ 2023

Program strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim, edycja 2023

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia konkursów

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkursy, dla doktorantów i uczestników studiów doktoranckich, organizowane w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim („ID.UJ”) - EDYCJA 2023.
 

Harmonogram konkursu Edycja 2023, tura I:

 • ogłoszenie konkursów: 28.04  
 • rozpoczęcie naboru wniosków: 22.05  
 • zakończenie naboru wniosków: 11.06 (do północy)  
 • termin na uzupełnienie ew. braków: 13.06 (do północy)  
 • decyzje zespołów oceniających: do 20.06
 • decyzja Komisji Konkursowej/Komisji ds. Nagród: 22.06  
 • ogłoszenie wyników na www: do 26.06  
 • odwołania: do 27.06 (do północy) 
 • komisja odwoławcza: do 30.06  
 
Konkursy umożliwiają otrzymanie wsparcia finansowego dla doktorantów i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego w 3 modułach: 

1. Visibility&Mobility Module – daje możliwość sfinansowania czynnego udziału w konferencjach międzynarodowych o wysokiej renomie w ramach danej dyscypliny lub dyscyplin, w których doktorant/uczestnik studiów doktoranckich prowadzi badania.

Uwaga! 
W SDNŚiP, w tym module, nie będą finansowane opłaty open access.
Finansowanie staży badawczych, wyjazdów studyjnych, kwerend, badań terenowych przypisane zostało do Research Support Module, dla którego konkursy będą organizowane na Wydziałach (nie przez Szkołę Doktorską). 
 

2. Skills Development&Engagement Module – daje możliwość sfinansowania uczestnictwa w następujących przedsięwzięciach o charakterze szkoleniowym zwanych dalej „szkoleniami”, w ramach wsparcia bezpośredniego:

 1. udział w szkoleniach podnoszących kompetencje metodologiczne; 
 2. udział w szkoleniach mających na celu rozwój kompetencji transwersalnych; 
 3. udział w szkoleniach mających na celu rozwój kompetencji związanych z aktywnością poza badawczą; 
 4. udział w szkoleniach nakierowanych na aktywność w otoczeniu społecznym i gospodarczym; 
 5. udział w szkoleniach związanych z aktywnością popularyzatorską i edukacyjną;
 6. udział w szkoleniach wspierających indywidualny rozwój kompetencji;
 7. udział w doktoranckich szkołach naukowych organizowanych poza macierzystą szkołą doktorską.
Rozstrzygnięcie tej tury konkursów, dla modułów Visibility&Mobility i Skills Development&Engagement, planowane jest do końca czerwca 2023 r. Dlatego też wsparciu finansowemu będą podlegały aktywności rozpoczynające się najwcześniej w połowie lipca 2023 roku i zakończone do 31 maja 2024 r. Kolejna tura (tury), dla tych konkursów, będzie ogłoszona w miarę dostępności środków, do ich wyczerpania. Ewentualne ogłoszenie kolejnej tury planowane jest na październik ‘23.
3. Excellence Module – możliwość otrzymania nagrody za osiągnięcie publikacyjne, które ukazało się w 2022 roku – uwaga ten konkurs wymaga rozstrzygnięcia do 30.06.23 (kolejne tury w 2023 r. nie będą ogłaszane).
Ważne!
 • Rozpoczęcie naboru będzie ogłoszone odrębnym komunikatem.
 • Składanie wniosków we wszystkich modułach tylko za pośrednictwem systemu https://strefaid.uj.edu.pl/
 • Wsparciem finansowym mogą być objęte osoby, które na dzień składania wniosku oraz jego rozliczenia posiadają status doktoranta. W przypadku uczestników studiów doktoranckich rozliczenie aktywności przedstawionej we wniosku o wsparcie finansowe powinno nastąpić do dnia 30 września 2023 roku.
 • W module Visibility&Mobility można otrzymać wsparcie finansowe wyłącznie raz w danym roku kalendarzowym w każdej kategorii wsparcia.
 • W module Skills Development&Engagement można otrzymać wsparcie finansowe bezpośrednie wyłącznie raz w danej edycji konkursu, bez względu na rodzaj wnioskowanego przedsięwzięcia. (osoby, które otrzymały wsparcie finansowe w 2023 roku nie mogą uczestniczyć w tym konkursie).
 • W module Excelence w ramach jednego konkursu można otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.
 • Warunkiem uczestnictwa w tej edycji konkursów jest rozliczenie poprzednich aktywności finansowanych z konkursów ID.UJ (rozliczenie w PI oraz złożenie raportu w strefaid.uj.edu.pl).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkursy dla doktorantów, organizowane w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim („ID.UJ”) - EDYCJA 2023 - Tura 2. 

Harmonogram Tury 2: 

 • rozpoczęcie naboru wniosków w strefaid.uj: 08.09 
 • zakończenie naboru wniosków: 25.09 (do północy) 
 • termin na uzupełnienie ew. braków: 27.09 (do północy) 
 • decyzje zespołów oceniających: do 12.10 
 • decyzja Komisji Konkursowej: do 18.10 
 • ogłoszenie wyników na www: do 19.10 
 • odwołania: do 23.10 (do północy) 
 • komisja odwoławcza: do 27.10 

Konkursy umożliwiają otrzymanie wsparcia finansowego w 2 modułach:  

 • Visibility&Mobility Module – daje możliwość sfinansowania czynnego udziału w konferencjach międzynarodowych o wysokiej renomie w ramach danej dyscypliny lub dyscyplin, w których doktorant prowadzi badania. 
  • W SDNŚiP, w tym module, nie będą finansowane opłaty open access. 
  • Finansowanie staży badawczych, wyjazdów studyjnych, kwerend, badań terenowych przypisane jest do Research Support Module, dla którego konkursy są organizowane na Wydziałach (nie przez Szkołę Doktorską).
 • Skills Development&Engagement Module – daje możliwość sfinansowania uczestnictwa w następujących przedsięwzięciach o charakterze szkoleniowym zwanych dalej „szkoleniami”, w ramach wsparcia bezpośredniego: 
  • udział w szkoleniach podnoszących kompetencje metodologiczne; 
  • udział w szkoleniach mających na celu rozwój kompetencji transwersalnych; 
  • udział w szkoleniach mających na celu rozwój kompetencji związanych z aktywnością poza badawczą;  
  • udział w szkoleniach nakierowanych na aktywność w otoczeniu społecznym i gospodarczym; 
  • udział w szkoleniach związanych z aktywnością popularyzatorską i edukacyjną; 
  • udział w szkoleniach wspierających indywidualny rozwój kompetencji; 
  • udział w doktoranckich szkołach naukowych organizowanych poza macierzystą szkołą doktorską. 

 

Wsparciu finansowemu będą podlegały aktywności rozpoczynające się najwcześniej w połowie listopada 2023 roku i zakończone do 31 maja 2024 r.  

Ważne informacje: 

Niektóre programy kształcenia wykorzystały już środki przyznane na rok 2023. Informacja o Programach Kształcenia uprawnionych do uczestnictwa w każdym z modułów będzie rozesłana drogą e mail 

Składanie wniosków we wszystkich modułach tylko za pośrednictwem systemu https://strefaid.uj.edu.pl/.  

W module Visibility&Mobility można otrzymać wsparcie finansowe wyłącznie raz w danym roku kalendarzowym w każdej kategorii wsparcia. (osoby, które otrzymały wsparcie finansowe w 2023 roku nie mogą uczestniczyć w tym konkursie). 

W module Skills Development&Engagement można otrzymać wsparcie finansowe bezpośrednie wyłącznie raz w danej edycji konkursu, bez względu na rodzaj wnioskowanego przedsięwzięcia. (osoby, które otrzymały wsparcie finansowe w 2023 roku nie mogą uczestniczyć w tym konkursie). 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs dla doktorantów z Programów kształcenia: Biologia, PhD Programme in Biology, Matematyka oraz Informatyka, organizowany w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim („ID.UJ”), w module Visibility & Mobility - EDYCJA 2023 - Tura 3. 

Harmonogram Tury 3:

 • rozpoczęcie naboru wniosków w strefaid.uj: 06.11 
 • zakończenie naboru wniosków: 14.11 (do północy) 
 • termin na uzupełnienie ew. braków: 16.11 (do północy) 
 • decyzje zespołów oceniających: do 28.11 
 • decyzja Komisji Konkursowej: do 01.12 
 • ogłoszenie wyników na www: do 04.12 
 • odwołania: do 06.12 (do północy) 
 • komisja odwoławcza: do 11.12 

Konkurs umożliwia otrzymanie wsparcia finansowego w module Visibility & Mobility:  

 • moduł ten daje możliwość sfinansowania czynnego udziału w konferencjach międzynarodowych o wysokiej renomie w ramach danej dyscypliny lub dyscyplin, w których doktorant prowadzi badania. 
  • W SDNŚiP, w tym module, nie będą finansowane opłaty open access. 
  • Finansowanie staży badawczych, wyjazdów studyjnych, kwerend, badań terenowych przypisane jest do Research Support Module, dla którego konkursy są organizowane na Wydziałach (nie przez Szkołę Doktorską).  

Ważne informacje: 

Wsparciu finansowemu będą podlegały aktywności rozpoczynające się najwcześniej w drugim tygodniu stycznia 2024 roku i zakończone do 31 maja 2024 r.
W module Visibility & Mobility można otrzymać wsparcie finansowe wyłącznie raz w danym roku kalendarzowym (osoby, które otrzymały wsparcie finansowe w tym module w 2023 roku nie mogą uczestniczyć w tym konkursie). 
Ten konkurs jest przeznaczony tylko dla Programów kształcenia: Biologia, PhD Programme in Biology, Matematyka oraz Informatyka.

Składanie wniosków we wszystkich modułach tylko za pośrednictwem systemu https://strefaid.uj.edu.pl/.  

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla uczestników

 
Uwaga! To są dokumenty dla konkursów w roku 2023. Prosimy o nie korzystanie z tych formularzy w konkursach w 2024, ponieważ zostaną one zmienione. Nowe wzory zamieścimy w ogłoszeniu nowych konkursów. 
 1. Załącznik nr 1a_VMM – Wniosek konkursowy do Modułu Visibility&Mobility.
 2. Załącznik nr 1b_SDEM – Wniosek konkursowy do Modułu Skills Development&Engagement.
 3. Załącznik nr 1c_EM – Wniosek konkursowy do Modułu Excellence.
 4. Załącznik nr 2a_VMM – Sprawozdanie z realizacji aktywności w Module Visibility&Mobility.
 5. Załącznik nr 2b_SDEM – Sprawozdanie z realizacji aktywności w Module Skills Development&Engagement.
 6. Załącznik nr 3_Klauzula informacyjna RODO.
 7. Załącznik nr 4_ Prawa i obowiązki doktoranta/uczestnika studiów doktoranckich w ramach wspieranych aktywności w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Wraz z OŚWIADCZENIEM.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dla lauretów

W związku z zakończeniem współpracy z firmą zewnętrzną, w czerwcu 2023 zmieniła się procedura zakupu biletów na wyjazdy zagraniczne. Prosimy o zapoznanie się z nową instrukcją.

Doktoranci, którzy uzyskali finansowanie w ramach konkursów ID.UJ są zobowiązani do wypełnienia obowiązku informacyjnego i promocyjnego w zakresie prowadzonych w ramach programu ID.UJ działań, które zobowiązują Uniwersytet do informowania opinii publicznej (w tym odbiorców rezultatów programu) oraz osób i jednostek w nim uczestniczących o uzyskanym finansowaniu wprowadzone zostały poniższe zasady oznakowania wyników prac naukowych, osiągnieć, rezultatów prowadzonych badań czy zakupu sprzętu i aparatury badawczej.

Szczegóły dotyczące w/w obowiązku zawarte zostały w >>Komunikacie Przewodniczącego Zespołu Ds. Realizacji Programu Strategicznego ID.UJ z dnia 5 września 2022 roku.

Materiały graficzne dostępne są >>na stronie ID.UJ.