Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Afiliowanie publikacji

Komunikat Nr 1/2023 Dyrektora SDNŚiP z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie: afiliacji publikacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie: trybu rejestracji dorobku publikacyjnego pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podawania nazwy Uniwersytetu Jagiellońskiego przy afiliowaniu publikacji

Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 października 2018 roku w sprawie: obowiązku uzyskania elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID i jego zarejestrowania w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego (RUJ)
Administratorzy Repozytorium UJ i Administratorzy Wydziałowi Pomoc (uj.edu.pl)
Koordynatorzy ds. Publikacji wg. wydziałów Pomoc (uj.edu.pl)
Instrukcja rejestracji identyfikatora ORCID Pomoc (uj.edu.pl)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Upoważnienie UJ do wykazywania osiągnięć naukowych

Każdy/a doktorant/doktorantka przed zakończeniem kształcenia powinien/powinna złożyć oświadczenie upoważniające UJ do wykazania jego/jej osiągnięć naukowych w ewaluacji. Pozwoli to na wzięcie pod uwagę tych osiągnięć podczas oceny jakości działalności naukowej UJ w poszczególnych dyscyplinach naukowych.

Procedura dotyczy publikacji naukowych* z lat 2022-2025.

W tym celu do każdej publikacji OSOBNO należy:

 1. Wypełnić Oświadczenie [docx do pobrania]
  1. Do każdej publikacji należy wydrukować i wypełnić po jednym oświadczeniu.
 2. Wydrukować Raport RUJ
  ​W tym celu należy:
  1. Wejść na stronę RUJ, w zbiór Bibliografia Publikacji Pracowników UJ.
  2. Wyszukać swoje publikacje (najłatwiej zacząć od wpisywania nazwiska i wybrać odpowiednią pozycję z proponowanych). W przypadku zmiany nazwiska w trakcie studiów, należy wyszukiwać również po poprzednim nazwisku!
   UWAGA: Drukujemy raporty tylko dla publikacji od 2022 roku.
  3. Zaznaczyć znakiem ✓ jedną pozycję, następnie wybrać opcję "Wydryk PDF" i "zaznaczone" (po prawej nad listą publikacji). 

   Pobierze się plik PDF o nazwie zaczynającej się od "rujreport...". Powinien zawierać tylko jedną pozycję i wyglądać w ten sposób:

   W ten sposób należy pozyskać osobne pliki dla każdej publikacji pojedynczo.
  4. a) W przypadku podpisu odręcznego:
   Pobrane pliki wydrukować i razem z oświadczeniami dostarczyć osobiście (lub pocztą) do właściwego sekretariatu programu kształcenia. Bardzo prosimy o połączenie każdego z oświadczeń z odpowiednim raportem RUJ np. poprzez zszycie ich razem.
   b) W przypadku podpisu cyfrowego:
   Wypełnić oświadczenie i scalić z wydrukiem z RUJ, wtedy podpisać dokument elektronicznie. W przypadku kilku publikacji, dla każdej powinien być przygotowany osobny plik zaweirający pakiet oświadczenie+wydruk z RUJ.  

 

*publikacje naukowe to:
1) artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczone w wykazie czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki,
2) monografie naukowe wydane przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie wydawnictw Ministerstwa Edukacji i Nauki, redakcje naukowe takich monografii i rozdziały w takich monografiach.