Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauki Biomedyczne

Dostępne tematy badawcze:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

J1. Metabolic reprogramming in age-dependent endothelial dysfunction and vascular stiffness; novel mechanism of inflamm-ageing (prof. dr hab. Stefan Chłopicki)

Supervisor: dr hab. Stefan Chłopicki

Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics


Chronic, sterile, low-grade inflammation observed in older organism that have been recently named “inflamm-ageing”, results in accelerated development of endothelial dysfunction and large arteries stiffness and can be associated with alterations in vascular mitochondrial function [1, 2]. Systemic endothelial dysfunction and increased stiffness of large arteries, can be measured in clinical conditions, and predict morbidity and mortality of cardiovascular diseases. Accordingly, the improvement in endothelial function and artery stiffness can have therapeutic effects. However, mechanisms involved in inflamm-ageing are not clear. We hypothesize that age-dependent dysfunctional vasculature in inflamm-ageing”, might be linked to vascular metabolic reprogramming that could contribute to vascular inflamm-ageing and subsequently to persistent vascular inflammation, to endothelial dysfunction and arterial stiffness. We aim to characterize metabolic signature of inflamm-ageing in murine models, and in particular to define the mechanisms and importance of metabolic reprogramming in the development of age-dependent endothelial dysfunction in large arteries and in coronary microcirculation, as well as in arterial stiffness. On the methodological level this research project is based on interdisciplinary, state-of-the art methodologies used in our recent studies [3-7] including e.g.; Magnetic Resonance Imaging – MRI to assess endothelial function in vivo in mice, vascular preparations for functional and metabolomic studies, as well as characterization of in vitro phenotype of primary endothelial cells isolated from mice. Targeted and non-targeted metabolomics will be used to define metabolic pathways of dysfunctional endothelium and vascular wall. The research is carried out in the frame of MAESTRO grant and international collaboration.

References:

[1] Liberale L, Montecucco F, Tardif JC, Libby P, & Camici GG (2020). Inflamm-ageing: the role of inflammation in age-dependent cardiovascular disease. Eur Heart J 41, 2974-2982. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32006431/

[2] Tyrrell DJ, Blin MG, Song J, Wood SC, & Goldstein DR (2020). Aging Impairs Mitochondrial Function and Mitophagy and Elevates Interleukin 6 Within the Cerebral Vasculature. J Am Heart Assoc 9, e017820. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33225820/

[3] Bar A, Targosz-Korecka M, Suraj J, Proniewski B, Jasztal A, Marczyk B, et al. Degradation of Glycocalyx and Multiple Manifestations of Endothelial Dysfunction Coincide in the Early Phase of Endothelial Dysfunction Before Atherosclerotic Plaque Development in Apolipoprotein E/Low-Density Lipoprotein Receptor-Deficient Mice. J Am Heart Assoc. 2019;8(6):e011171. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30866689/

[4] Mohaissen T, Proniewski B, Targosz-Korecka M, Bar A, Kij A, Bulat K, et al. Temporal relationship between systemic endothelial dysfunction and alterations in erythrocyte function in a murine model of chronic heart failure. Cardiovasc Res. 2022;118(12):2610-24. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34617995/

[5] Karas A, Bar A, Pandian K, Jasztal A, Kurylowicz Z, Kutryb-Zajac B, et al. Functional deterioration of vascular mitochondrial and glycolytic capacity in the aortic rings of aged mice. Geroscience. 2024. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38418756/

[6] Pospiech E, Bar A, Pisarek-Pacek A, Karas A, Branicki W, Chlopicki S. Epigenetic clock in the aorta and age-related endothelial dysfunction in mice. Geroscience. 2024. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38381284/

[7] Wojnar-Lason K, Tyrankiewicz U, Kij A, Kurpinska A, Kaczara P, Kwiatkowski G, et al. Chronic heart failure induces early defenestration of liver sinusoidal endothelial cells (LSECs) in mice. Acta Physiol. 2024. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38391060/

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauki Biomedyczne

Komunikat Dyrektora SDNŚiP z dnia 30.04.2024
o rekrutacji na program kształcenia (PK) Nauki Biomedyczne
w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
na rok 2024/25
język kształcenia: angielski

Nauki Biomedyczne to program kształcenia o silnym interdyscyplinarnym, międzynarodowym, międzysektorowym wymiarze badawczym i szkoleniowym.

Rekrutujemy naukowców na wczesnym etapie kariery (Early Stage Researchers) w otwartym naborze, skierowanym do najbardziej utalentowanych i zmotywowanych naukowców w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych. Proces rekrutacji będzie zgodny z wytycznymi zawartymi w kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych i Europejskiej Karcie Naukowca, zapewniając przejrzystość procesu rekrutacji w oparciu o zasługi i umiejętności kandydatów. Proces rekrutacji nie będzie dyskryminował kandydatów ze względu na ich cechy osobiste.

Kształcenie będzie skoncentrowane na zainteresowaniach i wiedzy specjalistycznej naukowców pracujących w jednej z trzech jednostek:


Program obejmuje różne obszary biologii:

 • syntetyczną,
 • strukturalną,
 • molekularną,
 • komórkową,
 • rozwojową

i wykorzystuje rośliny, wirusy, bakterie, bezkręgowce i kręgowce. Program jest również powiązany z interdyscyplinarnymi badaniami w biomedycynie śródbłonka.

Doktoranci, którym zaoferujemy miejsce w Szkole Doktorskiej, otrzymają pełne stypendium finansowane przez polski rząd niezależnie od narodowości.

Kandydaci są rekrutowani na konkretne tematy badawcze oferowane przez potencjalnych promotorów.

Zachęcamy naszych studentów do angażowania się w szeroki zakres działalności naukowej grup badawczych MCB, JCET i Solaris. Jest to również doskonała okazja, aby nauczyć się myśleć interdyscyplinarnie i budować nowe umiejętności.

Program prowadzony jest w języku angielskim w systemie ośmiosemestralnym.

Podczas studiów nasi studenci powinni uczestniczyć w kursach szkoleniowych w zakresie uniwersalnych i ogólnych umiejętności badawczych, uczestniczyć w działaniach studenckich i zewnętrznych, regularnie prezentować swoją pracę i uczestniczyć w seminariach.

Zobacz również:

Strona internetowa Małopolskiego Centrum Biotechnologii (MCB)
Strona internetowa Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET)
Strona internetowa Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
Podstrona programu Nauki biomedyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista dostępnych tematów badawczych:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak aplikować?

 1. Sprawdź harmonogram rekrutacji.
 2. Zapoznaj się z zasadami i szczegółowymi warunkami rekrutacji.
 3. Zbierz wymagane dokumenty.
 4. Zgłoś się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
 5. ​Przystąp do egzaminu.
 6. Dokonaj wpisu do Szkoły Doktorskiej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram rekrutacji

dla PK Nauki Biomedyczne

I tura:

 • 21 maja 2024 – Otwarcie rejestracji w IRK
 • 12 czerwca 2024 – Zamknięcie rejestracji w IRK
 • 2-3 lipca 2024 – Egzaminy wstępne
 • 3 lipca 2024 – Posiedzenie komisji
 • 8 lipca 2024 – Ogłoszenie wyników
 • 22-31 lipca 2024  – Wpisy do Szkoły Doktorskiej*
 • 1-2 sierpnia 2024 – Wpisy do Szkoły Doktorskiej z listy rezerwowej*

*wpisy możliwe w dniach i godzinach pracy sekretariatu PK

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Limit miejsc

I tura:

 • w Małopolskim Centrum Biotechnologii – 3 osoby

 • w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET) – 4 osoby

 • w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS – 2 osoby

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 


Informacje przedstawione na tej podstronie dotyczą rekrutacji na rok akademicki 2024/25. Dokumenty takie jak: zasady rekrutacji, lista wymaganych dokumentów, program kształcenia i inne, mogą się zmienić w kolejnej rekrutacji. Większość dokumentów różni się dla poszczególnych programów kształcenia. Zawsze sprawdzaj dokumenty na podstronie programu, na który aplikujesz.