Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakończenie kształcenia w SDNŚiP

Instrukcja postępowania "krok po kroku" znajduje się w 👉 Komunikacie Dyrektora

Dokumenty, o których mowa w komunikacie:

 

Edytowalne wzory dokumentów, które należy złożyć w odpowiednim Sekretariacie Programu Kształcenia:

  1. Metryczka rozprawy doktorskiej - poza wersją papierową, prosimy o przesłanie wersji edytowalnej!
  2. Wniosek o kontynuację wypłaty stypendium po złożeniu rozprawy.

Dokumenty, które należy złożyć do odpowiedniej Rady Dyscypliny są wymienione na stronie 20 Procedury postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych. Lista zawiera 11 pozycji.

Poniżej zamieszczamy edytowalne wzory załączników nr 1, 2 i 3 z powyższego dokumentu: 

  1. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.
  2. Oświadczenie w sprawie nieprowadzenia równoległego postępowania na podstawie przedłożonej rozprawy.
  3. Oświadczenie w sprawie użycia narzędzi generowania tekstu z zastosowaniem sztucznej inteligencji.

 

Uwaga! Do Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku należy złożyć dodatkowo formularze dostępne na stronie Rady.

Wszystkie dokumenty opisane w tej sekcji należy złożyć do odpowiedniej Rady Dyscypliny

Informacje o poszczególnych Radach można znaleźć na stronie Centrum Wsparcia Nauki.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Upoważnienie UJ do wykazywania osiągnięć naukowych

Dodatkowo, każdy/a doktorant/doktorantka przed zakończeniem kształcenia powinien/powinna złożyć oświadczenie upoważniające UJ do wykazania jego/jej osiągnięć naukowych w ewaluacji. Pozwoli to na wzięcie pod uwagę tych osiągnięć podczas oceny jakości działalności naukowej UJ w poszczególnych dyscyplinach naukowych.

Instrukcja jak to zrobić, znajduje się na tej stronie.