Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Akty wewnętrzne

Dokumenty całego UJ

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zmiany w procedurze zakupu biletów na wyjazdy zagraniczne

Dokumenty Szkoły

Regulamin Szkoły

Nowy Regulamin wszystkich szkół doktorskich UJ – obowiązuje od października 2023 

Stary Regulamin Szkoły Doktorskiej NŚiP – obowiązuję do końca września 2023

Organizacyjne

Utworzenie Szkoły
Odwołanie i powołanie Dyrektora SDNŚiP
Powołanie Dyrektora SDNŚiP na kadencję 2023–2027
Powołanie Rady SD (zarządzenie nr 17) z późn. zm.

Rekrutacja

Zasady rekrutacji do Szkoły 2023/2024
Zasady rekrutacji do Szkoły 2022/2023

Programy kształcenia

Programy kształcenia w Szkole [od roku akademickiego 2023/24]
Programy kształcenia w Szkole [od roku akademickiego 2022/23]
Programy kształcenia w Szkole [od roku akademickiego 2019/20]

Ocena śródokresowa

Regulamin Oceny Śródokresowej

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron