Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konta UJ (USOS, Office 365)

Jako student UJ masz dostęp do wielu systemów i programów. Niektóre z nich są niezbędne do celów administracyjnych, inne możesz wykorzystać do badań naukowych.

Po zapisaniu się do Szkoły otrzymasz tymczasowy login i hasło do swojego konta. Przy pierwszym logowaniu zostaniesz poproszony o ustawienie nowego hasła i adresu e-mail. Twój adres e-mail w domenie UJ powinien wyglądać następująco: imie.nazwisko@doctoral.uj.edu.pl. 

Wszystkie informacje na temat przebiegu studiów (np. informacje o rejestracjach na przedmioty lub mijających terminach) będą przesyłane na adres w domenie UJ.
Zachęcamy do podłączenia poczty UJ do swojego klienta pocztowego w telefonie.
Prosimy o kontaktowanie się z pracownikami uniwersytetu tylko za pośrednictwem poczty UJ.

USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) to system informatyczny do zarządzania studiami na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

W USOS możesz m.in:

  • zapisać się na kursy i seminaria (i połączyć je z konkretnym etapem studiów),
  • ubiegać się o miejsce w Domu Doktoranta,
  • wypełnić oświadczenie do celów stypendialnych,
  • sprawdzić datę otrzymania i wysokość stypendium,
  • sprawdzić liczbę uzyskanych punktów ECTS,
  • pobrać protokoły zaliczeń.

Instrukcje korzystania z USOS znajduje się >>tutaj.

Pakiet Office 365 firmy Microsoft obejmuje:

  • e-mail w domenie UJ, 
  • konto MS Teams,
  • popularne aplikacje biurowe, takie jak Word, Excel, PowerPoint w wersji desktopowej i online,
  • inne aplikacje i usługi, takie jak SharePoint, Forms, PowerAutomate.

Wszystkie aplikacje i usługi wchodzące w skład Office 365 są wymienione na >>tej stronie.