Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wpis do szkoły

Po otrzymaniu informacji z systemu IRK o zakwalifikowaniu do przyjęcia, można zapisać się do Szkoły na trzy sposoby:: 
  • Osobiście 
  • Przez pełnomocnika 
  • Zdalnie (mailowo)* 

Szczegółowe informacje na temat procedury zapisu (np. miejsce dokonania wpisu, godziny przyjęć) są różne dla każdego Programu Kształcenia i zostały opisane w systemie IRK

*Ta forma jest skierowana przede wszystkim do osób, które nie mają możliwości skorzystania z pozostałych metod (np. z powodu braku możliwości przyjazdu do Polski).

Procedura zapisu za pośrednictwem poczty e-mail została opisana w angielskiej wersji tego artykułu.