Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja 2021/2022 — Nauki o Ziemi i Środowisku

Harmonogram rekrutacji

Program kształcenia w zakresie Nauk o Ziemi i środowisku obejmuje kształcenie w zakresie:

  1. geografii fizycznej
  2. nauk geologicznych

W zakresie geografii fizycznej program kształcenia umożliwia uzyskanie stopnia doktora w zakresie geomorfologii, hydrologii, meteorologii i klimatologii, gleboznawstwa i geografii gleb oraz geografii fizycznej kompleksowej i geoekologii, a także geograficznych systemów informacyjnych.

W zakresie nauk geologicznych program kształcenia umożliwia uzyskanie stopnia doktora w zakresie mineralogii, petrologii i geochemii a także sedymentologii, paleontologii, geologii krasu, kartografii geologicznej, geologii planetarnej oraz geologii antropocenu.

Rekrutacja odbywa się osobno na geografię fizyczną i na nauki geologiczne; odrębne są limity przyjęć i sporządzane są odrębne listy rankingowe. Rekrutacja opiera się na rozmowie kwalifikacyjnej, która dotyczy zainteresowań naukowych Kandydata, merytorycznej znajomości tematyki planowanych badań oraz motywacji do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji

Wymagane dokumenty

Opinia pracownika naukowego