Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

>> Program kształcenia - PhD Programme in Biology <<

>> Program kształcenia - PhD Programme in Biology [rok akademicki 2023/2024] <<

The PhD Programme in Biology is carried out in English, in a full-time, eight-semester system. 

This PhD programme covers courses representing various areas of biological sciences, including training in modern methodology and mastering skills useful in professional academic and non-academic careers. Choice of facultative classes and the possibility of gaining credits for courses offered outside of the University ensures flexibility and helps to adjust participation in courses to the individual research plan of the student. 

For everyone who will be accepted for the PhD programme in Biology, a scholarship is guaranteed.

PhD students are recruited for the specific research topics offered by the faculty members. Some of the competitions listed below are held outside the OAS system (Online Application System). We kindly ask you to follow the recruitment rules described in each competition. 

Each year, PhD students and their advisors/promotors write an individual research plan for a given year. Until the end of four semesters, students’ achievements are evaluated (mid-term evaluation) by the committee. 

Doctoral dissertations are prepared under the supervision of a scientific staff of the Faculty of Biology (members of the Institute of Botany, Institute of Environmental Sciences or Institute of Zoology and Biomedical Research). PhD programme in Biology leads to the scientific Doctoral title in the discipline of biology. More information about the programme can be found here.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PhD Programme in Biology (27.08.2021)
Mechanizmy determinujące zachowania drapieżnicze: wnioski z eksperymentu ewolucyjnego na nornicy rudej

W oparciu o §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs dla 1 doktoranta ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego na program kształcenia PhD Programme in Biology.

W ramach projektu Opus20 zaakceptowana przez Dyrektora komisja przeprowadzi rekrutację do projektu, która będzie podstawą do przyjęcia wybranego kandydata (-tki) na program kształcenia PhD Programme in Biology.

Kierownik projektu dr Edyta Sadowska oferuje możliwość zrealizowania doktoratu w temacie: "Mechanizmy determinujące zachowania drapieżnicze: wnioski z eksperymentu ewolucyjnego na nornicy rudej".

Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół wskazujący kandydata(-ów) rekomendowanego(-ych) do przyjęcia do szkoły w ramach projektu.

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja w IRK: 10-19 września 2021r.
Egzamin: 22-24 września 2021 r. 
Ogłoszenie wyników: 27 września 2021 r.
Wpisy: 29-30 września 2021 r.

Szczegółowe warunki, tryb rekrutacji oraz wymagane dokumenty znajdują się pod linkiem.

Szczegółowy opis projektu

Mechanizmy determinujące zachowania drapieżnicze: wnioski z eksperymentu ewolucyjnego na nornicy rudej.
Jednym z głównych wyzwań w biologii jest zrozumienie ewolucji złożonych adaptacji umożliwiających realizację różnorodnych „stylów życia”. Interakcje drapieżnik-ofiara są ważnym elementem systemów ekologicznych, gdzie pod presją doboru naturalnego u drapieżników wyewoluowały różnorodne adaptacje behawioralne, morfologiczne lub fizjologiczne, pozwalające na wykrywanie, łapanie, zabijanie i trawienie ofiar. Przykładami są wilk polujący stadnie, gepard - najszybsze zwierzę lądowego na świecie, orzeł o doskonałym wzroku, który umożliwia mu dostrzec małą ofiarę z dużej wysokości, lub „mysz” pasikoniszka (Onychomys) polująca na inne gryzonie – bawełniaki –  trzy razy większe od niej samej. Zachowania drapieżnicze są ciekawe nie tylko z perspektywy ekologicznej i ewolucyjnej, ale także biomedycznej, ze względu na ich związek z patologicznymi formami agresji obserwowanymi u ludzi. Zaskakujące jest zatem to, że nasza wiedza na temat biologicznego mechanizmu determinującego agresję drapieżniczą jest bardzo uboga, zwłaszcza w porównaniu z wiedzą o agresji między osobnikami tego samego gatunku. Jednym z powodów tego niedostatku jest ograniczona liczba odpowiednich modeli zwierzęcych.
W tym projekcie wykorzystamy nasz unikalny model, w którym symulujemy przebieg ewolucji nie-laboratoryjnego gryzonia, nornicy rudej (Myodes glareolus), w kierunku zwiększonej skłonności do polowania na świerszcze.
 
Cele projektu:
1) Ddokładna charakterystyka zachowań drapieżniczych w celu sprawdzeniu czy selekcja zwiększyła tylko skłonność do ataku, czy także sprawność polowania.
2) Czy selekcja na zachowania drapieżnicze spowodowała zmiany w agresji wewnątrzgatunkowej? 
3) Oszacowanie wpływu czynników dziedziczonych (geny) i środowiskowych (wychowanie) na różnice w zachowaniu nornic między liniami drapieżnymi a kontrolnymi. 
4) W celu poznania mechanizmów leżących u podstaw różnic wynikających z selekcji na zachowania drapieżnicze, zbadamy hormony, neuroprzekaźniki (przekaźniki chemiczne, które przesyłają sygnały z neuronów do innych neuronów, komórek mięśniowych lub komórek gruczołowych) oraz aktywność mózgu aktywowaną przez niedawny kontakt ze świerszczem. 
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z  Edytą Sadowską (edyta.sadowska@uj.edu.pl)
 

Profil Kandydata

  • posiada tytuł magister nauk przyrodniczych (biologia, zoologia, neurologia, ewolucja lub pokrewne) 
  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • doświadczenie w analizie statystycznej danych przyrodniczych

Dodatkowym atutem będzie: 

  • doświadczenie badawcze na zwierzętach (szczególnie gryzonie) i w technikach badawczych behawioralnych bądź neurofizjologicznych
  • osiągnięcia naukowe  takie jak: publikacje lub prezentacje konferencyjne.
Polecamy również
Związek pomiędzy zegarem okołodobowym, zanieczyszczeniem światłem i rozwojem choroby Parkinsona – badania na modelu Drosophila melanogaster (dr hab. Milena Damulewicz)

Związek pomiędzy zegarem okołodobowym, zanieczyszczeniem światłem i rozwojem choroby Parkinsona – badania na modelu Drosophila melanogaster (dr hab. Milena Damulewicz)

Wpływ zanieczyszczenia światłem na starzenie układu wzrokowego – badania na modelu Drosophila melanogaster (dr hab. Milena Damulewicz)

Wpływ zanieczyszczenia światłem na starzenie układu wzrokowego – badania na modelu Drosophila melanogaster (dr hab. Milena Damulewicz)

Wpływ starzenia się na temperaturę ciała i wydolność antyoksydacyjną, a tym samym na stres oksydacyjny: brzemię zwierząt heterotermicznych (dr hab. Ulf Bauchinger, prof. UJ)

Wpływ starzenia się na temperaturę ciała i wydolność antyoksydacyjną, a tym samym na stres oksydacyjny: brzemię zwierząt heterotermicznych (dr hab. Ulf Bauchinger, prof. UJ)

Łączny wpływ jednorodnej diety, podwyższonego stężenia dwutlenku węgla w atmosferze i pestycydów, na funkcjonowanie dzikiej pszczoły (dr Zuzanna Filipiak)

Łączny wpływ jednorodnej diety, podwyższonego stężenia dwutlenku węgla w atmosferze i pestycydów, na funkcjonowanie dzikiej pszczoły (dr Zuzanna Filipiak)