Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fizyka

Komunikat Dyrektora SDNŚiP z dnia 30.04.2024
o rekrutacji na program kształcenia (PK) Fizyka
w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
na rok 2024/25
język kształcenia: angielski

Uczestnictwo w programie kształcenia z fizyki pozwala na zdobycie specjalistycznego wykształcenia w dziedzinie fizyki oraz prowadzenie badań nad najważniejszymi aktualnie zagadnieniami współczesnej fizyki. Prace te mają nie tylko poznawczy charakter, ale niejednokrotnie ich wyniki mogą również znaleźć zastosowanie komercyjne w obszarze nowoczesnych technologii.

Wiele z badań prowadzonych jest w zespołach interdyscyplinarnych wykraczających poza ściśle rozumianą fizykę. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ posiada najwyższą kategorię naukową A+, a badania prowadzone są w licznych współpracach z najlepszymi światowymi ośrodkami naukowymi. Uczestnicy programu kształcenia fizyki, prowadzonego w języku angielskim, od początku włączani są w prace grup badawczych, co prowadzi do pracy w międzynarodowych zespołach i powinno owocować wystąpieniami konferencyjnymi i publikacjami naukowymi. Uzyskane w czasie kształcenia osiągnięcia i zawarte kontakty międzynarodowe niewątpliwie są pomocne na dalszych etapach kariery naukowej.

Program obejmuje wiele obszarów współczesnej fizyki i badań interdyscyplinarnych:

 • fizyka jądrowa
 • fizyka cząstek elementarnych
 • fizyka atomowa i molekularna,
 • optyka kwantowa
 • fizyka fazy skondensowanej
 • nauka o materiałach
 • fizyka powierzchni, nanostruktur i nanotechnologii
 • fizyka medyczna i ochrony środowiska
 • fizyka komputerowa
 • klasyczna i kwantowa teoria pola
 • astrofizyka i teoria względności
 • fizyka matematyczna
 • kwantowa grawitacja i teoria strun
 • fizyka statystyczna
 • teoria układów złożonych

Podczas kształcenia jego uczestnicy mają również możliwość zdobycia wiedzy z innych działów fizyki i innych nauk ścisłych i przyrodniczych, a prowadząc zajęcia dydaktyczne rozwijają swoje umiejętności w przekazywaniu wiedzy.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak aplikować?

 1. Sprawdź harmonogram rekrutacji.
 2. Zapoznaj się z zasadami i szczegółowymi warunkami rekrutacji.
 3. Zbierz wymagane dokumenty.
 4. Zgłoś się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
 5. ​Przystąp do egzaminu.
 6. Dokonaj wpisu do Szkoły Doktorskiej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram rekrutacji

dla PK Fizyka

I tura:

 • 21 maja 2024 – Otwarcie rejestracji w IRK
 • 12 czerwca 2024 – Zamknięcie rejestracji w IRK
 • 26-28 czerwca 2024 – Egzaminy wstępne
 • do 5 lipca 2024 – Posiedzenie komisji
 • 8 lipca 2024 – Ogłoszenie wyników
 • 9-19 lipca 2024  – Wpisy do Szkoły Doktorskiej*
 • 22-29 lipca i 2-6 września 2024 – Wpisy do Szkoły Doktorskiej z listy rezerwowej*

*wpisy możliwe w dniach i godzinach pracy sekretariatu PK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Limit miejsc

 • I tura – 15 osób

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Sekretariat Programu Kształcenia

mgr Ewa Lelek

tel.: 12 664 4894
e-mail: ewa.lelek@uj.edu.pl

Kierownik Programu Kształcenia

dr hab. Szymon Godlewski, prof. UJ

tel.: 12 664 4605
e-mail: szymon.godlewski@uj.edu.pl

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Otwarte rekrutacje grantowe

Brak otwartych rekrutacji grantowych na ten program

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 


Informacje przedstawione na tej podstronie dotyczą rekrutacji na rok akademicki 2024/25. Dokumenty takie jak: zasady rekrutacji, lista wymaganych dokumentów, program kształcenia i inne, mogą się zmienić w kolejnej rekrutacji. Większość dokumentów różni się dla poszczególnych programów kształcenia. Zawsze sprawdzaj dokumenty na podstronie programu, na który aplikujesz.