Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Chemia

Komunikat Dyrektora SDNŚiP z dnia 30.04.2024
o rekrutacji na program kształcenia (PK) Chemia
w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
na rok 2024/25
język kształcenia: polski

Indywidualnie opracowywany program kształcenia "Chemia" umożliwia uzyskanie szerokiej wiedzy będącej podstawą przyszłej kariery zawodowej, kompetencji niezbędnych do prowadzenia badań naukowych oraz nabycie i rozwijanie umiejętności dydaktycznych i zawodowych.

Na program kształcenia składają się przede wszystkim badania naukowe wykonywane w ramach przygotowywania rozprawy doktorskiej, zgodne z indywidualnym planem badawczym, tworzonym przez doktoranta w porozumieniu z promotorem.

Dedykowane programowi kształcenia "Chemia" kursy obowiązkowe rozwijające umiejętności zawodowe obejmują:

 • panele – kursy warsztatowe (od 2023 roku, do wyboru za sumę min. 10 ECTS, poszczególne panele mają przypisane 2-4 ECTS)
  • Zaawansowane techniki obliczeniowe,
  • Zaawansowane techniki strukturalne,
  • Zaawansowane techniki syntetyczne,
  • Zaawansowane techniki analityczne,
  • Zaawansowane techniki spektroskopowe,
  • Zaawansowane techniki mikroskopowe,
  • Zaawansowana technologia i chemia środowiska,
  • Panel BioPharma,
  • kurs fakultatywny do wyboru z oferty UJ lub innej uczelni za min. 2 ECTS, max. 3 ECTS uzgodniony z promotorem i kierownikiem programu
 • seminarium doktoranckie (w drugim semestrze II roku), obejmujące spotkania z zaproszonymi gośćmi (np. koordynatorzy dyscyplin NCN, koordynatorzy programów ERASMUS, przedstawiciele CITTRU) oraz prezentację osiągnięć doktorantów
 • kurs języka angielskiego na poziomie C1 (zwolnienie w przypadku posiadania odpowiedniego certyfikatu)
 • praktyki dydaktyczne, odbywane w formie prowadzenia zajęć lub uczestnictwa w ich prowadzeniu

W ramach kursów fakultatywnych, rozwijających wiedzę ogólną, oferowane jest konwersatorium Szkoły Doktorskiej NŚiP, wymiennie z udziałem w wykładach PTChem oraz z Seminariami Wydziału Chemii.

Zajęcia kształcące w zakresie umiejętności miękkich i obejmują wybrane kursy (wykłady lub zajęcia warsztatowe) do wyboru z listy ogłaszanej przed rozpoczęciem roku. Doktorant obowiązkowo uczestniczy także w kursie warsztatowym, doskonalącym umiejętności dydaktyczne.

Jak wybrać temat pracy i promotora?

 1. W menu poniżej (lub pod tym linkiem) znajduje się lista proponowanych tematów (lub bardziej ogólnie tematyki) prac doktorskich wraz z nazwiskami pracowników naukowych - potencjalnych promotorów.
 2. Kandydat może również zaproponować własny temat (tematykę), pod warunkiem uzgodnienia swojej propozycji z wybranym pracownikiem naukowym.
 3. Własne zainteresowania można skonfrontować z głównymi kierunkami badań prowadzonych w poszczególnych zakładach Wydziału Chemii.

Zalecone materiały dydaktyczne do rozmowy kwalifikacyjnej:

Chemia fizyczna, James Keeler, Julio de Paula, Peter Atkins
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2022

Lista zagadnień do rozmowy dostępna w menu poniżej (lub pod tym linkiem)

 

Zobacz również:

Podstrona Wydziału Chemii dla Doktorantów
Strona internetowa Wydziału Chemii UJ
Podstrona programu Chemia

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak aplikować?

 1. Sprawdź harmonogram rekrutacji.
 2. Zapoznaj się z zasadami i szczegółowymi warunkami rekrutacji.
 3. Zbierz wymagane dokumenty.
 4. Zgłoś się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
 5. ​Przystąp do egzaminu.
 6. Dokonaj wpisu do Szkoły Doktorskiej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram rekrutacji

dla PK Chemia

I tura:

 • 21 maja 2024 – Otwarcie rejestracji w IRK
 • 20 czerwca 2024 – Zamknięcie rejestracji w IRK
 • 1-3 lipca 2024 – Egzaminy wstępne
 • 4 lipca 2024 – Posiedzenie komisji
 • 8 lipca 2024 – Ogłoszenie wyników
 • 10-31 lipca i 4-6 września 2024  – Wpisy do Szkoły Doktorskiej*
 • 11-13 września 2024 – Wpisy do Szkoły Doktorskiej z listy rezerwowej*

*wpisy możliwe w dniach i godzinach pracy sekretariatu PK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Limit miejsc

 • I tura – 27 osób

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Otwarte rekrutacje grantowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 


Informacje przedstawione na tej podstronie dotyczą rekrutacji na rok akademicki 2024/25. Dokumenty takie jak: zasady rekrutacji, lista wymaganych dokumentów, program kształcenia i inne, mogą się zmienić w kolejnej rekrutacji. Większość dokumentów różni się dla poszczególnych programów kształcenia. Zawsze sprawdzaj dokumenty na podstronie programu, na który aplikujesz.