Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia

Komunikat Dyrektora SDNŚiP z dnia 30.04.2024
o rekrutacji na program kształcenia (PK)
Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia (BBBiB)
w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
na rok 2024/25
język kształcenia: polski

Program prowadzony jest na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

WBBiB nie tylko wchodzi w skład UJ, najstarszej i pod wieloma względami najlepszej polskiej uczelni, ale ma także na koncie własne osiągnięcia  - dwukrotnie uzyskaną najwyższą kategorię A+, a w latach 2014-2018 status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). Wydział prowadzi też owocną współpracę naukową z ponad osiemdziesięcioma ośrodkami akademickimi z Polski i całego świata. Kształcenie doktorantów na WBBiB ma długą tradycję. Tematyka prac doktorskich określona jest przez badania naukowe prowadzone na naszym Wydziale, a udział doktorantów w tych badaniach jest dla nas ogromnie ważny.
 
Doktoranci mają możliwość realizowania ciekawych projektów naukowych o różnorodnej tematyce, obejmującej zagadnienia takie jak:
 • Podstawy molekularne i mechanizmy powstawania różnych chorób oraz ich terapie:
  • stres oksydacyjny; stan zapalny; uszkodzenia i naprawa DNA;
  • nowotwory; miażdżyca; zawał serca; paradontoza; choroby autoimmunologiczne; oddziaływanie patogen-gospodarz (bakterie, grzyby, wirusy);
  • transport leków; fototerapia; komórki macierzyste; inżynieria tkankowa; aptamery i przeciwciała
 • Bioenergetyka - m.in. badanie mechanizmów transferu energii i elektronów w fotosyntezie
 • Błony biologiczne - fizyko-chemiczne własności błon, struktura domenowa, własności lipidów i białek błonowych
 • Czynniki transkrypcyjne i ekspresja genów
 • Sygnalizacja komórkowa
 • Fizjologia roślin - fotobiologia, fitoremediacja,
 • Ważne biologicznie cząsteczki, jak np. gangliozyd GD2; peptydy; karotenoidy; MCPIP1; GPCR; miRNA
 • Badania bioinformatyczne i modelowanie molekularne
Wydzial dysponuje wysokiej klasy nowoczesną specjalistyczną aparaturą naukową umożliwiającą badania m.in. następującymi technikami:
 • spektroskopii (elektronowego rezonansu paramagnetycznego; fluorescencji; dichroizmu kołowego; mas)
 • sekwencjonowania peptydów i białek
 • mikrokalorymetrii
 • mikroskopii konfokalnej, sił atomowych
 • cytometrii przepływowej
 • fotolizy błyskowej
 
Na WBBiB realizowanych jest ok. 80 projektów badawczych. Udział w nich daje szansę na współautorstwo publikacji w renomowanych czasopismach naukowych o światowym zasięgu:
https://wbbib.uj.edu.pl/badania-projekty/publikacje
 
Wydział oferuje środki na badania własne doktorantów w ramach corocznie ogłaszanego konkursu:
https://wbbib.uj.edu.pl/badania-projekty/projekty-badawcze-mlodych-naukowcow
 
Na Wydziale odbywają się wykłady i seminaria prowadzone przez wybitnych specjalistów, w tym profesorów wizytujących ze znanych zagranicznych ośrodków naukowych.
Wydział oferuje partnerskie relacje między doktorantami a kadrą naukową, jak również bardzo przyjazny sekretariat.
 

Zobacz również:

Strona internetowa Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Podstrona programu Biochemia, Biofizyka i Biotechnologia

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak aplikować?

 1. Sprawdź harmonogram rekrutacji.
 2. Zapoznaj się z zasadami i szczegółowymi warunkami rekrutacji.
 3. Zbierz wymagane dokumenty.
 4. Zgłoś się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
 5. ​Przystąp do egzaminu.
 6. Dokonaj wpisu do Szkoły Doktorskiej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram rekrutacji

dla PK Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia

I tura:

 • 21 maja 2024 – Otwarcie rejestracji w IRK
 • 21 czerwca 2024 – Zamknięcie rejestracji w IRK
 • 2-3 lipca 2024 – Egzaminy wstępne
 • 3 lipca 2024 – Posiedzenie komisji
 • 8 lipca 2024 – Ogłoszenie wyników
 • 9-31 lipca i 2-6 września 2024  – Wpisy do Szkoły Doktorskiej*
 • 9-10 września 2024 – Wpisy do Szkoły Doktorskiej z listy rezerwowej*

*wpisy możliwe w dniach i godzinach pracy sekretariatu PK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Limit miejsc

 • I tura – 15 osób

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Sekretariat Programu Kształcenia

mgr Teresa Perun

tel.: 12 664 6932
e-mail: teresa.perun@uj.edu.pl

Kierownik Programu Kształcenia

dr hab. Anna Wiśniewska-Becker, Prof. UJ

tel.: 12 664 6355
e-mail: anna.m.wisniewska@uj.edu.pl

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Otwarte rekrutacje grantowe

Brak otwartych rekrutacji grantowych na ten program

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 


Informacje przedstawione na tej podstronie dotyczą rekrutacji na rok akademicki 2024/25. Dokumenty takie jak: zasady rekrutacji, lista wymaganych dokumentów, program kształcenia i inne, mogą się zmienić w kolejnej rekrutacji. Większość dokumentów różni się dla poszczególnych programów kształcenia. Zawsze sprawdzaj dokumenty na podstronie programu, na który aplikujesz.