Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Celem Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (RDSDNŚiP) jest reprezentowanie i obrona praw oraz interesów wszystkich Doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w sprawach naukowych oraz pozanaukowych przy udziale jednostek organizacyjnych oraz personelu Uczelni.

Strona internetowa Rady Doktorantów SDNŚiP UJ:
society.science.phd.uj.edu.pl

Strona internetowa Towarzystwa Doktorantów UJ:
doktoranci.uj.edu.pl

Do zadań Rady Doktorantów należy:

  • reprezentowanie doktorantów i ochrona ich interesów
  • ocenianie i opiniowanie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej
  • wyrażanie opinii w sprawach przedkładanych przez władze Szkoły Doktorskiej
  • opiniowanie powoływania i odwoływania kierowników poszczególnych programów kształcenia oraz Dyrektora Szkoły Doktorskiej.
  • uzgadnianie lub opiniowanie kandydata na kierownika programu kształcenia w Szkole Doktorskiej
  • wybór przedstawicieli doktorantów do Rady Szkoły Doktorskiej.
  • współpraca i integracja doktorantów ze wszystkich kierunków programów kształcenia w Szkole Doktorskiej
  • wspieranie i prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej i sportowej doktorantów.

✍️ Wniosek o zwiększenie stypendium dla Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami Doktorantów w Szkole Doktorskiej!