Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie finansowe

Doktoranci mogą się ubiegać o jednorazową zapomogę z Funduszu wsparcia dla studentów i doktorantów UJ, gdy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej związanej z:

  1. pandemią COVID-19, w szczególności polegającej na: utracie przez siebie, małżonka lub rodziców źródła dochodu, zmniejszeniu wysokości osiąganego dochodu lub śmierci osoby najbliższej w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
  2. ponoszeniem wyższej opłaty za miejsce w domu studenckim lub czynszu najmu mieszkania w wyniku sytuacji gospodarczej,
  3. konfliktem zbrojnym toczącym się w kraju stałego miejsca zamieszkania lub kraju zamieszkania członka najbliższej rodziny, w szczególności związanej z utratą źródła utrzymania, koniecznością opuszczenia miejsca zamieszkania przez siebie lub członków najbliższej rodziny i poniesienia związanych z tym kosztów.

Maksymalna wysokość zapomogi to 1500 zł, a w szczególnych przypadkach - 2500 zł.

Wszystkie potrzebne informacje, w tym formularz wniosku i regulamin Funduszu znajdują się na stronie 👉 Stypendia UJ.