Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego (SDNŚiP UJ) jest jednostką uniwersytecką prowadzącą kształcenie na poziomie studiów III stopnia (studiów doktorskich) z zakresu szeroko pojętych nauk przyrodniczych i ścisłych. SDNŚiP UJ wyrosła z długoletniej tradycji kształcenia kandydatów do stopnia doktora prowadzonej przez Wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nasze doktorantki i doktoranci mogą prowadzić badania naukowe i kształcić się w ośmiu dyscyplinach naukowych na 12 programach kształcenia:

 1. Dyscyplina Astronomia – program kształcenia: Astronomia
 2. Dyscyplina Informatyka –  program kształcenia: Informatyka
 3. Dyscyplina Informatyka Techniczna i Telekomunikacja – program kształcenia: Informatyka Techniczna
 4. Dyscyplina Matematyka – program kształcenia: Matematyka
 5. Dyscyplina Biologia – programy kształcenia:
  - Biologia,
  - PhD  in Biology,
  - Biomedical Sciences,
  - Biochemia, Biofizyka, Biologia Molekularna i Biotechnologia
 6. Dyscyplina Chemia – program kształcenia: Chemia
 7. Dyscyplina Fizyka – programy kształcenia:
  - Fizyka,
  - Biofizyka
 8. Dyscyplina Nauki o Ziemi i środowisku – program kształcenia: Nauki o Ziemi i środowisku
Powyższa lista nie zamyka innych możliwości kształcenia w SDNŚiP – doktoranci realizują również projekty interdyscplinarne i międzydziedzinowe, doktoraty wdrożeniowe, itd. Bogata współpraca międzynarodowa grup badawczych umiejscowionych na w/w wydziałach i w jednostkach sprawia, że również projekty doktorskie są często realizowane we współpracy z naukowcami z innych czołowych ośrodków naukowych z całego świata. 
 
Praca doktoranta opiera się na realizacji indywidualnego planu badawczego oraz uczestniczeniu w oferowanych kursach. Podstawowym elementem kształcenia w Szkole Doktorskiej jest intensywna praca naukowa, której efektem są publikacje w cenionych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Indywidualny plan badawczy jest przygotowywany i realizowany przez doktoranta przy wsparciu promotora. Na większości kierunków kształcenia doktoranci uzyskują również doświadczenie w pracy dydaktyka akademickiego realizując praktyki zawodowe poprzez prowadzenie zajęć dla studentów. 
 
Obecnie w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych kształci się ponad 500 doktorantek i doktorantów. Na większości programów kształcenie prowadzone jest w języku angielskim, stąd w naszej społeczności około 100 osób to obcokrajowcy pochodzący z trzydziestu krajów całego świata. Szkoła stanowi zatem wielokulturowe i przyjazne środowisko współpracy utalentowanych młodych naukowców, a jej celem jest wspomaganie ich w osiągnięciu jak najlepszych wyników badań prowadzących do powstania rozprawy doktorskiej, w rozwoju intelektualnym, rozwoju kompetencji społecznych oraz w budowaniu solidnych podstaw dla przyszłej kariery zawodowej. Odbywa się to m.in. poprzez:
 • wybitne zajęcia i seminaria prowadzone przez prominentnych wykładowców oraz profesorów wizytujących
 • bezpłatną naukę na terenie nowoczesnego kampusu uniwersyteckiego, zlokalizowanego na obrzeżach Krakowa, niegdyś historycznej stolicy Polski
 • stypendia dla każdego doktoranta, które można było zwiększyć wykorzystując środki z różnych źródeł, takich jak IDUJ, NAWA czy projekty badawcze
 • wsparcie doktorantów w uzyskaniu zagranicznych staży naukowych (np. Erasmus)
 • jasna i zdefiniowana struktura opieki: każdy doktorant ma swojego promotora/promotorów, który zawsze służy fachową poradą
 • przestrzeń dialogu i uczestnictwa w działalności i rozwoju Szkoły Doktorskiej
 • partnerskie relacje pomiędzy doktorantami, Kadrą Naukową i Funkcjonariuszami Administracji
 • możliwość osobistej promocji naukowej w Social Mediach Szkoły Doktorskiej
 • członkostwo w Towarzystwie Doktorantów Szkół Doktorskich – prowadzące do realnego wpływu na życie Doktorantów!
 • ubezpieczenie medyczne oraz możliwość wynajęcia pokoju w Domu Doktoranta
Struktura Szkoły Doktorskiej dostosowana jest do zapewnienia kompleksowej, przyjaznej i wygodnej dla doktorantów obsługi procesu kształcenia. Całością SDNŚiP zarządza Dyrektor Szkoły, od 10.2022 funkcję tę pełni dr. hab. Roman Skibiński, prof. UJ. Współpracuje on z Radą Szkoły Doktorskiej NŚiP, której w kadencji 2022-2026 przewodniczy prof. dr hab. Barbara Gil oraz z Kierownikami poszczególnych programów kształcenia. Dyrektor swoje działania prowadzi za pomocą Biura Szkoły Doktorskej NŚiP, zaś Kierownicy programów kształcenia wspomagani są przez Biura Programów Kształcenia umiejscowione na poszczególnych wydziałach i w MCB. Poprzez swoje osadzenie w Uniwersytecie Jagiellońskim SDNŚiP ściśle współpracuje z pozostałymi Szkołami Doktorskimi w Uniwersytecie Jagiellońskim (Szkołą Doktorską Nauk Humanistycznych, Szkołą Doktorską Nauk Społecznych i Szkołą Doktorską Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu) oraz innymi jednostkami uniwersyteckimi.
Zobacz video galerię