Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

15 marca otwieramy rekrutację na rok akademicki 2021/2022

Czteroletnie programy oferowane przez naszą Szkołę dają możliwość kształcenia oraz realizacji badań na światowym poziomie, w międzynarodowym środowisku naukowym. Doktoraty uzyskiwane na Uniwersytecie Jagiellońskim są uznawane na świecie i stanowią dobry początek w rozwoju kariery zawodowej. Umożliwiają m.in. odbycie staży podoktorskich w prestiżowych, zagranicznych ośrodkach naukowych.

W turze marcowej oferujemy miejsca w ramach dwóch programów kształcenia:

Szczegółowy harmonogram

Limity przyjęć w roku akademickim 2021/2022 – tura marcowa

Dyscyplina/Program kształcenia Limity miejsc (tura marcowa)
Astronomia 3
Informatyka 4


Rekrutacja online będzie odbywać się poprzez System Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), który zostanie otwarty 15 marca.

Uchwała nr 68/IX/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2021/2022  

Załącznik do uchwały nr 68/IX/2020 Senatu UJ z 30 września 2020 roku - Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji obowiązujące w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022