Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik programu kształcenia:

prof. dr hab. Barbara Gil
tel. 12 686 2469
barbara.k.gil@uj.edu.pl

Biuro programu kształcenia:

mgr Elżbieta Zembala
tel. 12 686 2757
elzbieta.zembala@uj.edu.pl

Limit miejsc
[rekrutacja regularna]:

Tura 1: 27 osób

Rekrutacja:

Zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty
Tematy badawcze
Harmonogram rekrutacji

Dokumenty wypełnianie w języku polskim przez potencjalnego opiekuna naukowego:
Opinia pracownika naukowego o możliwości objęcia doktoranta opieką naukową w przypadku przyjęcia na program Chemia
Opinia o kandydacie

Zakończone rekrutacje:

Lista zakończonych rekrutacji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

>> Program kształcenia - Chemia <<

Indywidualnie opracowywany program kształcenia "Chemia" umożliwia uzyskanie szerokiej wiedzy będącej podstawą przyszłej kariery zawodowej, kompetencji niezbędnych do prowadzenia badań naukowych oraz nabycie i rozwijanie umiejętności dydaktycznych i zawodowych.  Na program kształcenia składają się przede wszystkim badania naukowe wykonywane w ramach przygotowywania rozprawy doktorskiej, zgodne z indywidualnym planem badawczym, przygotowanym przez doktoranta w porozumieniu z promotorem.  Podobnie kursy obowiązkowe i fakultatywne umożliwiają bardzo elastyczny dobór treści kształcenia.
 

Dedykowane programowi kształcenia "Chemia" kursy obowiązkowe rozwijające umiejętności zawodowe obejmują seminarium doktoranckie, kurs języka angielskiego na poziomie C1 oraz do wyboru 3 z 5 modułów:

  • zaawansowane techniki obliczeniowe i strukturalne;
  • syntetyczne i analityczne;
  • spektroskopowe; mikroskopowe;
  • indywidualnie wybrany kurs z oferty UJ. 

W ramach kursów fakultatywnych, rozwijających wiedzę ogólną, oferowane jest konwersatorium Szkoły Doktorskiej NŚiP, wymiennie z udziałem w wykładach PTChem oraz z Seminariami Wydziału Chemii

Zajęcia kształcące w zakresie umiejętności miękkich i wiedzy ogólnej obejmują wybrane kursy (wykłady lub zajęcia warsztatowe) do wyboru z listy ogłaszanej przed rozpoczęciem roku. Doktorant uczestniczy także w kursie warsztatowym, umożliwiającym realizację praktyk dydaktycznych oraz prowadzi lub współprowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze do 60 godzin rocznie.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak aplikować?
Informacje o sposobie aplikowania podane są poniżej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualne rekrutacje: