Przejdź do głównej treści

Oferta dydaktyczna SDNS na pierwszy semestr 2020/2021

 

Nazwa kursu

Courses

Prowadzący

Lecturer

Liczba godzin Hours per semester

Język

Language

Typ zajęć

Type of classes

forma prowadzenia zajęć

Forma zaliczenia

conditions for passing

ECTS

Teoria ekonomii I

Globalna gospodarka po pandemii               Global Economy After a Pandemic

prof. dr hab. Barbara Liberska

30

polski

wykład

stacjonarnie

ul. Łojasiewicza 4,
s. (…)

EGZ-STD

2

Social Capital. The Theory of Interpersonal Relations

Kapitał społeczny. Teoria stosunków międzyludzkich

prof. dr hab. Piotr Sztompka

30

English

lecture

on-line

EGZ-STD

3

New trends in management

Nowe trendy w zarządzaniu

prof. dr hab. Marek Bugdol

30

English

wykład

on-line

EGZ-STD

3

Ethics of interdisciplinary research Etyka badań interdyscyplinarnych

dr hab. Marta Soniewicka

15

English

lecture with conversation

on-line

ZAL-OCENA

2

Seminarium bieżące I

prawo przyszłości

dr hab. Michał Kowalski

30

polski

konwersatorium

stacjonarnie

ul. Grodzka 53 /
ul. Gołębia 9

ZAL

2

Seminarium bieżące II

prawo przyszłości
(kontynuacja dla doktorantów II roku)

dr hab. Bartłomiej Swaczyna

30

polski

konwersatorium

stacjonarnie

ul. Grodzka 53 /
ul. Gołębia 9

ZAL

2

Seminarium projektowe I
Dobro i interes w prawie
Project Seminar
Rights and Interests in Law

prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk

30

polski

konwersatorium

stacjonarnie

ul. Grodzka 53 /
ul. Gołębia 9

ZAL

2

Seminarium projektowe II
Prawo a media społecznościowe (kontynuacja dla doktorantów II roku)

prof. dr hab. Ryszard Markiewicz

30

polski

seminarium

stacjonarnie

ul. Józefa 19

ZAL-OCENA

2

Academic writing

Pisany język angielski do celów akademickich

dr Monika Stawicka

20

English

workshop

on-line

ZAL-OCENA

2

Podstawy dydaktyki akademickiej

dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ

30

polski

konwersatorium

on-line

ZAL-OCENA

3

Praktyczne metody nauczania prawa
Practical techniques and methods of teaching in law school

dr Paweł Czarnecki

15

polski

warsztat

on-line

ZAL-OCENA

2

Państwo a nowoczesność
The State and Modernity

dr Arkadiusz Gómisiewicz

20

polski

wykład
z elementami konwersatorium

on-line

EGZ-STD

4

Interes narodowy w stosunkach międzynarodowych

National Interest at the International Relations

dr hab. Rafał Wordliczek

30

polski

konwersatorium

stacjonarnie

ul. Reymonta

ZAL-OCENA

3

Stosunki międzynarodowe w regionie Morza Śródziemnego

International Relations at the Mediterranean Area

dr hab. Rafał Wordliczek

30

polski

konwersatorium

stacjonarnie

ul. Reymonta

ZAL-OCENA

3

Stany Zjednoczone w stosunkach międzynarodowych zachodniej hemisfery

The United States of America at the Western Hemisphere International Relations

dr hab. Rafał Wordliczek

30

polski

konwersatorium

stacjonarnie

ul. Reymonta

ZAL-OCENA

3

Lektury naukowe

Scientific Reading

dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ

30

polski

konwersatorium

on-line

ZAL-OCENA

3

Scientific infobrokering and Open Source Intelligence
Naukowy infobrokering i OSINT

dr Sabina Cisek

30

English

workshop

on-line

ZAL-OCENA

2

Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches

dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ

30

English

workshop

on-line

EGZ-STD

3

Introduction to Statistics and Data Analysis

dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ

30

English

workshop

on-line

EGZ-STD

3

Metodologia nauk prawnych

prof. dr hab. Bartosz Brożek

15

polski

wykład/e-learning

on-line

EGZ-STD

1

Political Problems in the Contemporary World

dr hab. Piotr Kimla, prof. UJ

30

English

conversatorium
on-line

ZAL-OCENA

2

Projekty NCN – od teorii do praktyki. Warsztaty dla doktorantów

prof. dr hab. Irena Borowik

30

polski

warsztat

ZAL-OCENA

2

Space Security in the 21st Century

dr hab. Marek Czajkowski

15

English

conversatorium

on-line

ZAL-OCENA

2

Methodology of media studies and social communication

dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UJ

30

polski

warsztat

on-line

ZAL
OCENA

2

Projektowanie i analiza danych jakościowych

dr hab. Barbara Worek

20

polski

ćwiczenia

on-line

ZAL
LUB OCENA

3

Ochrona własności intelektualnej
i etyka prowadzenia badań naukowych

prof. dr hab. Ewa Nowińska

15

polski

wykład

on-line

EGZ-STD

2

Komunikacja interpersonalna

dr Bożena Czerska

15

polski

warsztat

 

1