Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fizyka (Nauki fizyczne)

Fizyka (Nauki fizyczne)

Program kształcenia z fizyki obejmuje uczestnictwo w zajęciach, wykonanie oryginalnej, profesjonalnej pracy badawczej, która będzie zaprezentowana w postaci pracy doktorskiej  i praktyk zawodowych, skierowanych głównie na nauczanie akademickie. Kursy dostępne  w ramach programu kształcenia z fizyki są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, pracy indywidualnej z opiekunem, pracowni komputerowych i innych. Kursy te pokrywają różne dziedziny fizyki, a studenci wraz z opiekunami wybierają, które z oferowanych kursów najbardziej odpowiadają potrzebom i zainteresowaniom doktoranta i jego planom badawczym. Student powinien uzyskać min. 40 punktów ECTS w całym programie kształcenia. Badania prowadzone na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (WFAiIS) UJ są bardzo różnorodne i pokrywają praktycznie wszystkie gałęzie fizyki, zarówno od strony teoretycznej jak i doświadczalnej. Szczegółowy opis prowadzonych badań znajduje się na stronie wydziału WFAiIS. Interdyscyplinarne i międzywydziałowe badania są także możliwe w ramach studiów doktorskich.

 

Programy kształcenia:

Kształcenie rozpoczęte w roku akademickim 2024/25
Kształcenie rozpoczęte w roku akademickim 2023/24
Kształcenie rozpoczęte w roku akademickim 2022/23
Kształcenia rozpoczęte w latach akademickich 2019/20, 2020/21, 2021/22

Polecamy również
Informatyka Techniczna

Informatyka Techniczna

Nauki o Ziemi i Środowisku (Nauki o Ziemi i Środowisku)

Nauki o Ziemi i Środowisku (Nauki o Ziemi i Środowisku)

PhD Programme in Biology (Nauki biologiczne)

PhD Programme in Biology (Nauki biologiczne)

Matematyka

Matematyka