Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biologia (Nauki biologiczne)

Biologia (Nauki biologiczne)

Harmonogram rekrutacji zostanie opublikowany wkrótce.

Program kształcenia z „Biologii” przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie nauki biologiczne. Więcej informacji dotyczących programu znajduje się na stronie www Wydziału Biologii.
 

Tematyka prac doktorskich dotyczy badań z zakresu:

 • botaniki m.in.: cytologia roślin, ekologia roślin, embriologia klasyczna i eksperymentalna, fitogeografia, fitosocjologia, kultury in vitro tkanek i organów roślinnych, lichenologia, mikologia, paleobotanika, taksonomia roślin Strona główna - Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • biologii środowiskowej m.in.: badania ekosystemów, bioróżnorodność, ekologia ewolucyjna, ekotoksykologia, zarządzanie zasobami naturalnymi Instytut Nauk o Środowisku - Instytut Nauk o Środowisku - Wydział Biologii (uj.edu.pl)
 • zoologii i badań biomedycznych m.in.: antropologia, biologia komórek i tkanek, biologia rozwoju i rozrodu, endokrynologia, faunistyka, genetyka i procesy specjacji, neurobiologia i immunologia, hormonalnie zależne nowotwory, ksenoestrogeny a zaburzenia rozrodu Strona główna - Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 
W zakresach tych prowadzone są liczne seminaria, wykłady i kursy do wyboru.
Oferowany program kształcenia trwa 8 semestrów i zapewnia możliwość osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określonych dla 8 poziomu PRK.

Program kształcenia „Biologia” umożliwia:

 • Uzyskanie kwalifikacji na zaawansowanym poziomie w zakresie nauk biologicznych.
 • Realizację pracy doktorskiej i zdobycie stopnia naukowego doktora na najstarszym uniwersytecie w tej części Europy: https://www.uj.edu.pl/uniwersytet-z-collegium-medicum/historia.
 • Rozwój osobisty poprzez uczestniczenie w pracach w doświadczonych zespołach badawczych, nawiązywanie krajowych i międzynarodowych kontaktów naukowych dzięki szerokiej współpracy z jednostkami naukowymi.
 • Prowadzenie badań interdyscyplinarnych oraz wieloaspektowe podejście do badań w ujęciu teoretycznym i praktycznym.
 • Kontakt z uznanymi naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych uczelni krajowych i zagranicznych z dyscypliny, w której prowadzone jest kształcenie.
 • Dostęp do wyspecjalizowanych laboratoriów wyposażonych w nowoczesny sprzęt m.in. w mikroskopy diagnostyczne, mikroskop elektronowy transmisyjny do aplikacji biologicznych czy cytometr przepływowy.
 • Uczestnictwo w projektach badawczych oraz zdobywanie projektów własnych.
 • Uczestniczenie w szkołach letnich.
 • Zdobycie certyfikatów językowych.
 • Szeroko pojętą popularyzację nauki

Dodatkowo korzystania z:

 • możliwości uczestniczenia w życiu kulturalnym i towarzyskim miasta Krakowa
 • poznania i współpracy z doktorantami z różnych zakątków świata
 • zrzeszenia się w Towarzystwie Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • darmowego kształcenia
 • przyznanego stypendium i ubezpieczenia zdrowotnego
 • dodatkowego wynagrodzenia w przypadku pracy w projektach badawczych

Absolwent programu kształcenia Biologii:

 • Przygotowany jest do uprawiania nauki, realizowania badań oraz prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie akademickim.
 • Potrafi w praktyce wykorzystywać zdobytą wiedzę z obszaru nauk biologicznych do konstruowania innowacyjnych hipotez badawczych w celu rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych.
 • Potrafi wspierać rozwój innych poprzez działalność dydaktyczną z wykorzystaniem nowoczesnej metodyki, technik i narzędzi edukacyjnych
 • Posiada także niezbędne kompetencje społeczne
 • Rozumie potrzebę oraz wykazuje gotowość do realizacji społecznych zobowiązań wynikających z prowadzenia badań naukowych.

Program kształcenia

obowiązujący doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim:

Polecamy również
Informatyka Techniczna
Informatyka Techniczna
Nauki o Ziemi i Środowisku (Nauki o Ziemi i Środowisku)
Nauki o Ziemi i Środowisku (Nauki o Ziemi i Środowisku)
PhD Programme in Biology (Nauki biologiczne)
PhD Programme in Biology (Nauki biologiczne)
Matematyka
Matematyka