Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia

Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia

Program kształcenia z biochemii, biofizyki, biologii molekularnej i biotechnologii prowadzony jest na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biologii Molekularnej UJ w języku polskim, trwa 8 semestrów i prowadzi do osiągnięcia efektów uczenia się dla kwalifikacji  na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Liczba punktów ECTS przyporządkowana programowi wynosi minimum 40 ECTS. Główną formą realizacji programu kształcenia z biochemii, biofizyki, biologii molekularnej i biotechnologii, szczególnie na wyższych latach, jest praca naukowobadawcza. Program oferuje kursy rozwijające umiejętności zawodowe, dydaktyczne, a także rozbudowujące wiedzę ogólną. Znaczna większość zajęć ma charakter fakultatywny. Doktoranci zobowiązani są również do odbycia praktyk zawodowych w postaci przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów.

Programy kształcenia:

Kształcenie rozpoczęte w roku akademickim 2024/25
Kształcenie rozpoczęte w roku akademickim 2023/24
Kształcenie rozpoczęte w roku akademickim 2022/23
Kształcenia rozpoczęte w latach akademickich 2019/20, 2020/21, 2021/22

 

Polecamy również
Informatyka Techniczna

Informatyka Techniczna

Nauki o Ziemi i Środowisku (Nauki o Ziemi i Środowisku)

Nauki o Ziemi i Środowisku (Nauki o Ziemi i Środowisku)

PhD Programme in Biology (Nauki biologiczne)

PhD Programme in Biology (Nauki biologiczne)

Matematyka

Matematyka