Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informatyka Techniczna

Komunikat Dyrektora SDNŚiP z dnia 30.04.2024
o rekrutacji na program kształcenia (PK) Informatyka Techniczna
w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
na rok 2024/25
język kształcenia: angielski

Program kształcenia Informatyka Techniczna w Szkole Nauk Ścisłych i Przyrodniczych prowadzony jest przy współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziałem Matematyki i Informatyki. Program ma na celu przygotowanie doktoranta do samodzielnego prowadzenia pracy naukowej w informatyce oraz dać mu możliwość zapoznania się z najnowszymi wynikami badań naukowych.

Program informatyka techniczna oferuje szeroki zakres doktoranckich projektów badawczych. Tematyka prac dotyczy między innymi badań z zakresu:

 • sztuczna inteligencja
 • uczenie maszynowe
 • data science
 • architektury obliczeniowe
 • obliczenia akcelerowane sprzętowo
 • inżynieria oprogramowania
 • internet rzeczy
 • gry wideo i gry poważne
 • interakcja człowiek-komputer
 • affective computing
 • modelowanie numeryczne i symulacje
 • obliczenia kwantowe
 • komputerowe wspomaganie procesów projektowych
 • grafowe metody reprezentacji i przetwarzania wiedzy
 • języki wizualne i ontologie dziedzinowe we wspomaganiu procesów decyzyjnych
 • obliczenia inteligentne
 • metody generatywne w projektowaniu


Program kładzie nacisk na prace podstawowe z zakresu informatyki technicznej oraz wykorzystanie praktycznych prototypów narzędzi w określonych dziedzinach. Dzięki współpracy w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ badamy wyzwania i zastosowania z szerokiego obszaru nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych. Oferuje to unikalne środowisko naukowe stymulujące multidyscyplinarne podejście do badań w informatyce technicznej. Ostatnie przykłady takich projektów obejmują uczenie maszynowe dla neuronauki i chemii obliczeniowej, wyjaśnialną sztuczną inteligencję, obliczenia skoncentrowane na człowieku oraz nowe architektury akceleracji sprzętowej.

 

Zobacz również:

Strona Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.
Strona Wydziału Matematyki i Informatyki UJ
Podstrona dedykowana programowi kształcenia.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak aplikować?

 1. Sprawdź harmonogram rekrutacji.
 2. Zapoznaj się z zasadami i szczegółowymi warunkami rekrutacji.
 3. Zbierz wymagane dokumenty.
 4. Zgłoś się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
 5. ​Przystąp do egzaminu.
 6. Dokonaj wpisu do Szkoły Doktorskiej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram rekrutacji

dla PK Informatyka Techniczna

I tura

 • 21 maja 2024 – Otwarcie rejestracji w IRK
 • 17 czerwca 2024 – Zamknięcie rejestracji w IRK
 • 24-26 czerwca 2024 – Egzaminy wstępne
 • do 28 czerwca 2024 – Posiedzenie komisji
 • 8 lipca 2024 – Ogłoszenie wyników
 • 9-25 lipca 2024 – Wpisy do Szkoły Doktorskiej*
 • 29-30 lipca 2024 – Wpisy do Szkoły Doktorskiej z listy rezerwowej*

*wpisy możliwe w dniach i godzinach pracy sekretariatów PK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Limit miejsc

I tura:

 • w Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej – 5 osób

 • w Wydziale Matematyki i Informatyki – 5 osób

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Sekretariat Programu Kształcenia

mgr Ewa Lelek

tel.: 12 664 4894
e-mail: ewa.lelek@uj.edu.pl

Kierownik Programu Kształcenia

dr hab. Anna Paszyńska, prof. UJ

tel.: 12 664 4592
e-mail: anna.paszynska@uj.edu.pl

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Otwarte rekrutacje grantowe

Brak otwartych rekrutacji grantowych na ten program

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 


Informacje przedstawione na tej podstronie dotyczą rekrutacji na rok akademicki 2024/25. Dokumenty takie jak: zasady rekrutacji, lista wymaganych dokumentów, program kształcenia i inne, mogą się zmienić w kolejnej rekrutacji. Większość dokumentów różni się dla poszczególnych programów kształcenia. Zawsze sprawdzaj dokumenty na podstronie programu, na który aplikujesz.