Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biologia

Komunikat Dyrektora SDNŚiP z dnia 30.04.2024
o rekrutacji na program kształcenia (PK) Biologia
w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
na rok 2024/25
język kształcenia: polski

Kształcenie na tym programie odbywa się w języku polskim.

Jeśli szukasz informacji na temat kształcenia w języku angielskim lub chcesz prowadzić badania w tematach zgłoszonych przez promotorów, sprawdź PhD Programme in Biology.

Tematyka prac doktorskich dotyczy badań z zakresu:

Botaniki, m.in.:

cytologia roślin, ekologia roślin, embriologia klasyczna i eksperymentalna, fitogeografia, fitosocjologia, kultury in vitro tkanek i organów roślinnych, lichenologia, mikologia, paleobotanika, taksonomia roślin
>> strona Instytutu Botaniki  WB UJ

Biologii środowiskowej, m.in.:

badania ekosystemów, bioróżnorodność, ekologia ewolucyjna, ekotoksykologia, zarządzanie zasobami naturalnymi
>> strona Instytutu Nauk o Środowisku WB UJ

Zoologii i badań biomedycznych, m.in.:

antropologia, biologia komórek i tkanek, biologia rozwoju i rozrodu, endokrynologia, faunistyka, genetyka i procesy specjacji, neurobiologia i immunologia, hormonalnie zależne nowotwory, ksenoestrogeny a zaburzenia rozrodu
>> strona Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych WB UJ

W zakresach tych prowadzone są liczne seminaria, wykłady i kursy do wyboru.
 

Program kształcenia Biologia umożliwia:

 • uzyskanie kwalifikacji badawczo-dydaktycznych w zakresie nauk biologicznych;
 • realizację pracy doktorskiej i zdobycie stopnia naukowego doktora na najstarszym uniwersytecie w tej części Europy;
 • rozwój osobisty dzięki pracy w doświadczonych zespołach badawczych Wydziału Biologii, współpracy z krajowymi jednostkami naukowymi oraz nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów naukowych;
 • prowadzenie badań interdyscyplinarnych w ujęciu teoretycznym i praktycznym;
 • kontakt z najwyżej cenionymi badaczami Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych ośrodków naukowych w kraju i za granicą, w których prowadzone jest kształcenie w dyscyplinie nauk biologicznych;
 • dostęp do wyspecjalizowanych laboratoriów wyposażonych w nowoczesny sprzęt badawczy;
 • zdobywanie finansowania własnych projektów badawczych i uczestniczenia w już prowadzonych;
 • udział w szkołach letnich i zimowych oraz kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe, samodzielne realizowanie praktyk dydaktycznych;
 • zdobycie certyfikatów językowych;
 • szeroko pojętą popularyzację nauki.

Absolwent programu kształcenia Biologii:

 • przygotowany jest do uprawiania nauki, realizowania badań oraz prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie akademickim;
 • potrafi w praktyce wykorzystywać zdobytą wiedzę z obszaru nauk biologicznych do konstruowania innowacyjnych hipotez badawczych w celu rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych;
 • potrafi wspierać rozwój innych poprzez działalność dydaktyczną z wykorzystaniem nowoczesnej metodyki, technik i narzędzi edukacyjnych;
 • posiada niezbędne kompetencje społeczne;
 • rozumie potrzebę oraz wykazuje gotowość do realizacji społecznych zobowiązań wynikających z prowadzenia badań naukowych.

 Zachęcamy do odwiedzenia strony Wydziału Biologii UJ.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak aplikować?

 1. Sprawdź harmonogram rekrutacji.
 2. Zapoznaj się z zasadami i szczegółowymi warunkami rekrutacji.
 3. Zbierz wymagane dokumenty.
 4. Zgłoś się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
 5. ​Przystąp do egzaminu.
 6. Dokonaj wpisu do Szkoły Doktorskiej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram rekrutacji

dla PK Biologia

I tura:

 • 21 maja 2024 – Otwarcie rejestracji w IRK
 • 23 czerwca 2024 – Zamknięcie rejestracji w IRK
 • 28 czerwca - 4 lipca 2024 – Egzaminy wstępne
 • 4 lipca 2024 – Posiedzenie komisji
 • 8 lipca 2024 – Ogłoszenie wyników
 • 9-30 lipca 2024  – Wpisy do Szkoły Doktorskiej*
 • 31 lipca 2024 – Wpisy do Szkoły Doktorskiej z listy rezerwowej*

*wpisy możliwe w dniach i godzinach pracy sekretariatu PK

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Limit miejsc

I tura:

 • w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych – 8 osób

 • w Instytucie Botaniki – 2 osoby

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zobacz również otwarte rekrutacje grantowe:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 


Informacje przedstawione na tej podstronie dotyczą rekrutacji na rok akademicki 2024/25. Dokumenty takie jak: zasady rekrutacji, lista wymaganych dokumentów, program kształcenia i inne, mogą się zmienić w kolejnej rekrutacji. Większość dokumentów różni się dla poszczególnych programów kształcenia. Zawsze sprawdzaj dokumenty na podstronie programu, na który aplikujesz.