Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Towarzystwo Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Celem Towarzystwa Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (TDSDNŚiP) jest reprezentowanie i obrona praw oraz interesów wszystkich Doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w sprawach naukowych oraz pozanaukowych przy udziale jednostek organizacyjnych oraz personelu Uczelni.

Do zadań Samorządu Doktorantów należy:

  • reprezentowanie doktorantów i ochrona ich interesów
  • ocenianie i opiniowanie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej
  • wyrażanie opinii w sprawach przedkładanych przez władze Szkoły Doktorskiej
  • opiniowanie powoływania i odwoływania kierowników poszczególnych programów kształcenia oraz Dyrektora Szkoły Doktorskiej.
  • uzgadnianie lub opiniowanie kandydata na kierownika programu kształcenia w Szkole Doktorskiej
  • wybór przedstawicieli doktorantów do Rady Szkoły Doktorskiej.
  • współpraca i integracja doktorantów ze wszystkich kierunków programów kształcenia w Szkole Doktorskiej
  • wspieranie i prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej i sportowej doktorantów.

✍️ Wniosek o zwiększenie stypendium dla Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami Doktorantów w Szkole Doktorskiej!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Towarzystwa Doktorantów:

Daniel Jakubiec

Biophysics PhD programme

Daniel Jakubiec

kadencja 24.06.21-23.06.23
Danuta Liberda

Biomedical Sciences PhD programme

Danuta Liberda

kadencja 24.06.21-23.06.23
Mahsa Shahbandeh

Earth and Environmental PhD programme

Mahsa Shahbandeh

kadencja 24.06.21-23.06.23
Saravanan Sengottuvel [Przewodniczący ]

Physics PhD programme

Saravanan Sengottuvel [Przewodniczący ]

kadencja 24.06.21-23.06.23
Saravana Kumar Selvaraj

Biochemistry, Biophysics, Molecular Biology, Biotechnology

Saravana Kumar Selvaraj

kadencja 21.04.22-20.04.24
Krystian Latos

Chemistry PhD programme

Krystian Latos

kadencja 21.04.22-20.04.24
Sandra Ahlen Mulio

Biology PhD programme

Sandra Ahlen Mulio

kadencja 21.04.22-20.04.24