Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Head of the PhD study programme:

dr hab. Anna Wiśniewska-Becker, JU Prof.
phone: +48 12 664 6529
anna.m.wisniewska@uj.edu.pl

PhD Student Administration Office:

mgr Teresa Perun
phone: +48 12 664 6932
teresa.perun@uj.edu.pl

Limit of places: 22

Admission:

How to apply?

Regular admission:
>> Apply by clicking on the link <<

 

Grant recruitment:
click on the link provided in the project description.

Past admissions:

The list of past admissions

Web Content Display Web Content Display

Doktorat na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, w ramach SDNSiP

WBBiB nie tylko wchodzi w skład UJ, najstarszej i pod wieloma względami najlepszej polskiej uczelni, ale ma także na koncie własne osiągnięcia  - dwukrotnie uzyskaną najwyższą kategorię A+, a w latach 2014-2018 status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). Wydział prowadzi też owocną współpracę naukową z ponad osiemdziesięcioma ośrodkami akademickimi z Polski i całego świata. Kształcenie doktorantów na WBBiB ma długą tradycję. Tematyka prac doktorskich określona jest przez badania naukowe prowadzone na naszym Wydziale, a udział doktorantów w tych badaniach jest dla Wydziału ogromnie ważny.
 
Doktoranci mają możliwość realizowania ciekawych projektów naukowych o różnorodnej tematyce, obejmującej zagadnienia takie jak:
Podstawy molekularne i mechanizmy powstawania różnych chorób oraz ich terapie:
- stres oksydacyjny; stan zapalny; uszkodzenia i naprawa DNA;
- nowotwory; miażdżyca; zawał serca; paradontoza; choroby autoimmunologiczne; oddziaływanie patogen-gospodarz (bakterie, grzyby, wirusy);
- transport leków; fototerapia; komórki macierzyste; inżynieria tkankowa; aptamery i przeciwciała
Bioenergetyka - m.in. badanie mechanizmów transferu energii i elektronów w fotosyntezie
Błony  biologiczne - fizyko-chemiczne własności błon, struktura domenowa, własności lipidów i białek błonowych
Czynniki transkrypcyjne i ekspresja genów
Sygnalizacja komórkowa
Fizjologia roślin - fotobiologia, fitoremediacja,
Ważne biologicznie cząsteczki, jak np. gangliozyd GD2; peptydy; karotenoidy; MCPIP1; GPCR; miRNA
Badania bioinformatyczne i modelowanie molekularne
 
Do dyspozycji pozostaje wysokiej klasy nowoczesna specjalistyczna aparatura naukowa umożliwiająca badania m.in. następującymi technikami:
- spektroskopii (elektronowego rezonansu paramagnetycznego; fluorescencji; dichroizmu kołowego; mas)
- sekwencjonowania peptydów i białek
- mikrokalorymetrii
- mikroskopii konfokalnej, sił atomowych
- cytometrii przepływowej
- fotolizy błyskowej
 
Na WBBiB realizowanych jest ok. 80 projektów badawczych. Udział w nich daje szansę na współautorstwo publikacji w renomowanych czasopismach naukowych o światowym zasięgu:
https://wbbib.uj.edu.pl/badania-projekty/publikacje
 
Wydział oferuje środki na badania własne doktorantów w ramach corocznie ogłaszanego konkursu:
https://wbbib.uj.edu.pl/badania-projekty/projekty-badawcze-mlodych-naukowcow
 
Na Wydziale odbywają się wykłady i seminaria prowadzone przez wybitnych specjalistów, w tym profesorów wizytujących ze znanych zagranicznych ośrodków naukowych.
Wydział oferuje partnerskie relacje między doktorantami a kadrą naukową, jak również bardzo przyjazny sekretariat.
 
 
 

Web Content Display Web Content Display