Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktorat wdrożeniowy I; Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ; 2019


Informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego
Projekt finansowany ze środków budżetu państwa. 

Nazwa programu lub funduszu
„DOKTORAT WDROŻENIOWY I, 2019” 

Nazwa projektu 
Doktorat wdrożeniowy I Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ, 2019 

Wartość dofinansowania
648 154 PLN 

Całkowity koszt inwestycji
648 154 PLN 

Krótki opis projektu 
Przedsiębiorca realizuje projekt pod tytułem: „Platforma technologiczna zaprojektowana do rozwoju i badania związków terapeutycznych przeznaczonych do immunoterapii nowotworów. Opracowanie inhibitorów małocząsteczkowych skierowanych przeciwko immunoreceptorom punktu kontrolnego układu odpornościowego w terapiach skojarzonych".  

Cele projektu: 

  • Pierwszym celem prac badawczo-rozwojowych jest zbudowanie nowatorskiej platformy usługowej złożonej z szerokiego portfolio rekombinowanych receptorów immunologicznego punktu kontrolnego. Rozwój platformy jest niezbędny do szybkiego typowania i testowania nowych rodzajów inhibitorów dla immunoreceptorów między innymi takich jak PD1, PD-L1, VISTA, CTLA-4. 
  • Drugim celem projektu, w oparciu o rozwiniętą platformę immunoreceptorów jest opracowanie inhibitorów małocząsteczkowych oraz biologicznych skierowanych przeciwko receptorom punktu kontrolnego układu odpornościowego w monoterapiach jak i w terapiach skojarzonych.  

W celu realizacji wymienionych celów projektu niezbędna jest współpraca pomiędzy specjalistami z zakresu biotechnologii oraz chemii. Połączenie tych dwóch dyscyplin nauki i stworzenie interdysplinarnego zespołu pozwoli na dogłębne wykorzystanie wiedzy oraz infrastruktury w celu znalezienia kandydatów na cząsteczki terapeutyczne w leczeniu chorób nowotworowych. Realizacja dwóch prac doktorskich w oparciu o program „Doktorat wdrożeniowy” dostarczy przedsiębiorcy: immunoreceptory w tym receptor bez glikozylacji przeznaczony do krystalizacji, zestawu inhibitorów małocząsteczkowych, peptydów oraz przeciwciał bispecyficznych dla wybranych immunoreceptorów, metody wysokoprzepustowe HTRF, FP, DSF do badań przesiewowych odziaływań białko-inhibitor, modele komórkowe do badania aktywności związków w środowisku komórkowym, oraz pozwolą poznać molekularne mechanizmy oddziaływań immunoreceptor-inhibitor w oparciu o badania strukturalne. Oprócz opracowanych metod, wyniki badań strukturalnych odziaływań ułatwią przedsiębiorcy projektowanie inhibitorów metodami in silico względem pozostałych immunoreceptorów dla których przedsiębioraca prowadzi badania.

W związku z powyższym prace doktorskie pod tytułem: „Synteza małocząsteczkowych inhibitorów immunologicznych punktów kontrolnych oraz inhibitorów wykazujących synergistyczny efekt na układ immunologiczny”. „Opracowanie i charakterystyka rekombinowanych receptorów punktu kontrolnego układu immunologicznego. Badanie molekularnych mechanizmów oddziaływań receptor-inhibitor” wyjątkowo wpisuje się w tematykę prowadzonych prac przedsiębiorstwa i dostarczą licznych rozwiązań dla realizacji kamieni milowych projektu oraz rozwoju działalności firmy. 

Harmonogram realizacji działalności naukowej