Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty zewnętrzne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668)

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r.
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

kształcenia w szkole doktorskiej dotyczy ostatnia kolumna (poziom 8)

tłumaczenie na j. angielski efektów z poziomu 8