Przejdź do głównej treści

Nabór wrześniowy

W ramach naboru wrześniowego do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ oferujemy miejsca na 7 programach kształcenia w 6 dyscyplinach naukowych:

Aby zaaplikować do Szkoły, należy założyć konto i zarejestrować się w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). Celem rekrutacji jest wyłonienie najlepszych kandydatów do Szkoły poprzez ocenę m.in. dotychczasowych wyników studiów, ewentualnych doświadczeń i osiągnięć naukowych, czy wartości proponowanego projektu badawczego.

Zasady rekrutacji są dostępne w uchwale Senatu UJ w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w roku akademickim 2019/2020 (BIP). 

Harmonogram

Nabór wrześniowy Daty
Rozpoczęcie rejestracji o godz. 12:00 26 sierpnia 2019
Koniec rejestracji 8 września 2019
Potwierdzenie rejestracji o godz. 12:00 10 września 2019
Egzaminy wstępne 12-18 września 2019
Ogłoszenie list rankingowych 20 września 2019
Wpisy na program 23-27 września 2019

 

Limity przyjęć na poszczególne programy kształcenia - nabór wrześniowy