Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PhD programme in Biology (27.08.2021)
Wpływ starzenia się na temperaturę ciała i wydolność antyoksydacyjną, a tym samym na stres oksydacyjny: brzemię zwierząt heterotermicznych

W oparciu o §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs dla 1 doktoranta ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego na program kształcenia PhD programme in Biology.

W ramach projektu Opus20 zaakceptowana przez Dyrektora komisja przeprowadzi rekrutację do projektu, która będzie podstawą do przyjęcia wybranego kandydata (-tki) na program kształcenia PhD programme in Biology.

Kierownik projektu dr hab. Ulf Bauchinger oferuje możliwość zrealizowania doktoratu w temacie: "Wpływ starzenia się na temperaturę ciała i wydolność antyoksydacyjną, a tym samym na stres oksydacyjny: brzemię zwierząt heterotermicznych".

Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół wskazujący kandydata(-ów) rekomendowanego(-ych) do przyjęcia do szkoły w ramach projektu.

Harmonogram rekrutacji

  • Rejestracja w IRK: 10-19 września 2021r.
  • Egzamin: 22-24 września 2021 r. 
  • Ogłoszenie wyników: 27 września 2021 r.
  • Wpisy: 29-30 września 2021 r.

Szczegółowe warunki, tryb rekrutacji oraz wymagane dokumenty znajdują się pod linkiem.

Szczegółowy opis projektu:

Ssaki i ptaki, jako zwierzęta endotermiczne, w toku ewolucji wykształciły zdolność  do termoregulacji, 
co stanowi osiągnięcie ewolucyjne o ogromnym wpływie na ich biologię i ekologię. Endotermia nie musi jednak oznaczać utrzymywania stałej temperatury ciała przez cały dzień, rok lub całe życie. Wiele ssaków jest znanych z sezonowej hibernacji  lub z zapadania w stan torporu, obniżając temperaturę ciała od kilku do kilkudziesięciu °C poniżej stanu normotermicznego. Ptaki są także znane z letargu lub obniżania temperatury ciała w nocy ale przeważnie tylko o kilka °C (z pewnymi wyjątkami gdzie obniżają temperaturę ciała o dwadzieścia °C). Te, na pierwszy rzut oka, niewielkie spadki temperatury mogą jednak mieć wielki wpływ na szybkość aktywności enzymatycznej. Szybkość reakcji biochemicznych, w tym reakcji enzymatycznych, zależy w dużym stopniu od temperatury, co odnosi się również do enzymów, które działają jako przeciwutleniacze wolnych rodników. Enzymy te chronią przed negatywnymi skutkami stresu oksydacyjnego poprzez niszczenie wolnych rodników i jeśli ten proces zostanie spowolniony, to nadmiar wolnych rodników może przyczynić się do oksydacyjnego uszkodzenia biocząsteczek. Takie uszkodzenia oksydacyjne zagrażają funkcjonalnej integralności biocząsteczek i obecnie uznawane są one za jednym 
z najczęstszych czynników powodujących starzenie się. W tym projekcie, proponowane badania mają 
na celu zrozumienie w jaki sposób regulacja temperatury ciała może stać się mniej sprawna wraz z wiekiem i jak ta osłabiona zdolność termoregulacji może prowadzić do zwiększonego stresu oksydacyjnego.
O ile u ssaków, w tym także u ludzi, wiadomo że temperatura ciała i zdolność do termoregulacji maleją wraz z wiekiem, o tyle dla ptaków takie dane praktycznie nie istnieją, i jak dotąd nigdy nie były one powiązane ze stresem oksydacyjnym. Dlatego też, pierwszym celem tego projektu badawczego jest dokładne zrozumienie jak wiek w kontekście starzenia wpływa na termoregulację u ptaków. Drugim celem tego projektu badawczego jest powiązanie pomiarów temperatury ciała z pomiarami stresu oksydacyjnego w krwi w celu przetestowania hipotezy że temperatura ciała jest ściśle związana 
z poziomem uszkodzeń oksydacyjnych.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Ulfem Bauchingerem (ulf.bauchinger@uj.edu.pl ).

Profil Kandydata:

  • posiada tytuł magister nauk przyrodniczych (biologia, biotechnologia, nauki biologiczne lub pokrewne) 
  • zainteresowanie ekologią fizjologiczną i metabolizmem zwierząt 
  • doświadczenie badawcze, albo zainteresowanie pracą z ptakami 
  • entuzjazm do prowadzenia badań w międzynarodowym zespole
  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
Dodatkowym atutem będą: 
  • osiągnięcia naukowe  takie jak: publikacje lub prezentacje konferencyjne.