Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik programu kształcenia:

prof. dr hab. Barbara Gil
tel. 12 686 2469
barbara.k.gil@uj.edu.pl

Biuro programu kształcenia:

mgr Elżbieta Zembala
tel. 12 686 2757
elzbieta.zembala@uj.edu.pl

Limit miejsc
[rekrutacja regularna]:

 • 25 (tura lipcowa)
 •   0 (tura wrześniowa)

Rekrutacja:

Dokumenty wypełnianie w języku polskim przez potencjalnego opiekuna naukowego:

Informacja dla Kandydatów

Zakończone rekrutacje:

Lista zakończonych rekrutacji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

>> Program kształcenia - Chemia <<

Indywidualnie opracowywany program kształcenia "Chemia" umożliwia uzyskanie szerokiej wiedzy będącej podstawą przyszłej kariery zawodowej, kompetencji niezbędnych do prowadzenia badań naukowych oraz nabycie i rozwijanie umiejętności dydaktycznych i zawodowych.  Na program kształcenia składają się przede wszystkim badania naukowe wykonywane w ramach przygotowywania rozprawy doktorskiej, zgodne z indywidualnym planem badawczym, przygotowanym przez doktoranta w porozumieniu z promotorem.  Podobnie kursy obowiązkowe i fakultatywne umożliwiają bardzo elastyczny dobór treści kształcenia.
 

Dedykowane programowi kształcenia "Chemia" kursy obowiązkowe rozwijające umiejętności zawodowe obejmują seminarium doktoranckie, kurs języka angielskiego na poziomie C1 oraz do wyboru 3 z 5 modułów:

 • zaawansowane techniki obliczeniowe i strukturalne;
 • syntetyczne i analityczne;
 • spektroskopowe; mikroskopowe;
 • indywidualnie wybrany kurs z oferty UJ. 

W ramach kursów fakultatywnych, rozwijających wiedzę ogólną, oferowane jest konwersatorium Szkoły Doktorskiej NŚiP, wymiennie z udziałem w wykładach PTChem oraz z Seminariami Wydziału Chemii

Zajęcia kształcące w zakresie umiejętności miękkich i wiedzy ogólnej obejmują wybrane kursy (wykłady lub zajęcia warsztatowe) do wyboru z listy ogłaszanej przed rozpoczęciem roku. Doktorant uczestniczy także w kursie warsztatowym, umożliwiającym realizację praktyk dydaktycznych oraz prowadzi lub współprowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze do 60 godzin rocznie.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak aplikować?

Zaaplikuj na Program Kształcenia CHEMIA przesyłając swoje dokumenty w systemie IRK.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prototyp reaktora przepływowego do badania in situ reakcji chemicznych z udziałem reagentów chiralnych (dr hab. Agnieszka Kaczor, prof. UJ)

W oparciu o §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 91/IX/2021 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2022/2023, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs dla 1 doktoranta ze stypendium finansowanego ze środków projektu badawczego Ministerstwa Edukacji i Nauki o numerze DWD/6/0258/2022 przyznanego w konkursie Doktorat wdrożeniowy, VI edycja, na program kształcenia Chemia, w dyscyplinie nauki chemiczne.
 
Kierownik projektu dr hab. Agnieszka Kaczor, prof. UJ oferuje możliwość zrealizowania doktoratu w temacie: Prototyp reaktora przepływowego do badania in situ reakcji chemicznych z udziałem reagentów chiralnych
 
Rozpoczęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej planowane jest na 01.10.2022.

Opis projektu badawczego:

Badanie związków chiralnych wymaga zwykle krystalizacji lub derywatyzacji w celu ich analizy. Jedynymi technikami, bezpośrednio umożliwiającymi badanie związków chiralnych w roztworach, są spektroskopie chiralooptyczne. Na świecie techniki chiralooptyczne są coraz częściej stosowanymi metodami w badaniach czystości i struktury leków, sposobu wiązania leków z białkami, a także badaniach farmakokinetycznych i farmakodynamicznych. W ramach projektu planowane jest skonstruowanie termostatowanego reaktora przepływowego, który umożliwiać będzie badanie reakcji chemicznych z udziałem reagentów chiralnych in situ. Reaktor zostanie przystosowany do badań z użyciem spektroskopii chiralooptycznych, w szczególności ramanowskiej aktywności optycznej (ROA) i elektronowego dichroizmu kołowego (ECD), które umożliwiają pomiary w środowisku wodnym. Skonstruowany układ pomiarowy zostanie zoptymalizowany i użyty do analizy przykładowych reakcji chemicznych z udziałem reagentów chiralnych.

Profil kandydata:

 • tytuł magistra lub magistra inżyniera w dziedzinie chemii,  lub w dziedzinie pokrewnej,
 • gwarancja zatrudnienia w Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • znajomość podstaw spektroskopii molekularnej,
 • mile widziane doświadczenie w rejestracji i analizie widm oscylacyjnych,
 • mile widziane wykształcenie techniczne,
 • mile widziane podstawy rysunku technicznego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Harmonogram konkursu:

 1. Otwarcie konkursu (rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń przez podane e-maile): 14.09.2022
 2. Termin przesyłania aplikacji (zakończenie przyjmowania zgłoszeń w IRK): 14.09.2022, godz. 23:59
 3. Egzaminy wstępne: 15.09.2022
 4. Ogłoszenie wyników: 15.09.2022, po godz. 16:00
 5. Wpisy: 16.09.2022
 6. Wpisy (lista rezerwowa): 19.09.2022
Szczegółowe warunki/tryb rekrutacji - dostosowane do konkretnego programu kształcenia zgodnie z obowiązującymi zasadami rekrutacji na dany rok akademicki, to jest w roku akademickim 2022/2023 zgodnie z uchwałą nr 91/IX/2021 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2022/2023.
 
Kryteria rekrutacji dla PK Chemia.
Dokumenty aplikacyjne (wymagane w ramach danego programu kształcenia)

Jak aplikować?

Prosimy o przesyłanie na poniższe adresy e-mail:

dr hab. Agnieszki Kaczor, prof. UJ - adres mailowy: agnieszka.kaczor@uj.edu.pl
dr. hab. Janusza Dąbrowskiego, prof. UJ - adres mailowy: janusz.dabrowski@uj.edu.pl

 
 
Polecamy również
Synteza biblioteki potencjalnych inhibitorów proteaz wirusowych, szczególnie proteazy SARS-CoV-2, opartych na ugrupowaniu difluoroketonowym (dr hab. Aleksandra Pałasz)
Synteza biblioteki potencjalnych inhibitorów proteaz wirusowych, szczególnie proteazy SARS-CoV-2, opartych na ugrupowaniu difluoroketonowym (dr hab. Aleksandra Pałasz)
Funkcjonalne powłoki nanokompozytowe (prof. dr hab. Andrzej Kotarba)
Funkcjonalne powłoki nanokompozytowe (prof. dr hab. Andrzej Kotarba)
Opracowanie funkcjonalnych powłok polimerowych o właściwościach elektrokatalitycznych do usuwania zanieczyszczeń organicznych (dr hab. Paweł Stelmachowski, prof. UJ)
Opracowanie funkcjonalnych powłok polimerowych o właściwościach elektrokatalitycznych do usuwania zanieczyszczeń organicznych (dr hab. Paweł Stelmachowski, prof. UJ)