Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fizyka (Nauki fizyczne)

Program kształcenia z fizyki obejmuje uczestnictwo w zajęciach, wykonanie oryginalnej, profesjonalnej pracy badawczej, która będzie zaprezentowana w postaci pracy doktorskiej  i praktyk zawodowych, skierowanych głównie na nauczanie akademickie. Kursy dostępne  w ramach programu kształcenia z fizyki są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, pracy indywidualnej z opiekunem, pracowni komputerowych i innych. Kursy te pokrywają różne dziedziny fizyki, a studenci wraz z opiekunami wybierają, które z oferowanych kursów najbardziej odpowiadają potrzebom i zainteresowaniom doktoranta i jego planom badawczym. Student powinien uzyskać min. 40 punktów ECTS w całym programie kształcenia. Badania prowadzone na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (WFAiIS) UJ są bardzo różnorodne i pokrywają praktycznie wszystkie gałęzie fizyki, zarówno od strony teoretycznej jak i doświadczalnej. Szczegółowy opis prowadzonych badań znajduje się na stronie wydziału WFAiIS. Interdyscyplinarne i międzywydziałowe badania są także możliwe w ramach studiów doktorskich.

Program kształcenia