Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja 2021/2022 – Biologia (Nauki biologiczne)

Harmonogram rekrutacji

Program kształcenia z „Biologii” przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie nauki biologiczne. Więcej informacji dotyczących programu znajduje się tutaj

Tematyka prac doktorskich dotyczy badań z zakresu:

  • botaniki: cytologia roślin, ekologia roślin, embriologia klasyczna i eksperymentalna, fitogeografia, fitosocjologia, kultury in vitro tkanek i organów roślinnych, lichenologia, mikologia, paleobotanika, taksonomia roślin. 
  • biologii środowiskowej: badania ekosystemów, bioróżnorodność, ekologia ewolucyjna, ekotoksykologia, zarządzanie zasobami naturalnymi. 
  • biologii rozwoju: antropologia, biologia komórek i tkanek, biologia rozwoju i rozrodu, endokrynologia, faunistyka, genetyka i procesy specjacji, neurobiologia i immunologia, hormonalnie zależne nowotwory, ksenoestrogeny a zaburzenia rozrodu. 

W zakresach tych prowadzone są liczne seminaria, wykłady i kursy do wyboru.

Oferowany program kształcenia zapewnia możliwość osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określonych dla 8 poziomu PRK.

Program kształcenia

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji

Wymagane dokumenty

Potwierdzenie pracownika naukowego