Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauki o Ziemi i Środowisku (Nauki o Ziemi i Środowisku)

Program kształcenia w zakresie Nauk o Ziemi i środowisku obejmuje kształcenie w zakresie geografii fizycznej oraz nauk geologicznych. Rekrutacja odbywa się osobno na geografię fizyczną i na nauki geologiczne; odrębne są limity przyjęć i sporządzane są odrębne listy rankingowe. Rekrutacja opiera się na rozmowie kwalifikacyjnej, która dotyczy zainteresowań naukowych Kandydata, merytorycznej znajomości tematyki planowanych badań oraz motywacji do podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej.

Program kształcenia