Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia

Program kształcenia z biochemii, biofizyki, biologii molekularnej i biotechnologii prowadzony jest w języku polskim, trwa 8 semestrów i prowadzi do osiągnięcia efektów uczenia się dla kwalifikacji  na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Liczba punktów ECTS przyporządkowana programowi wynosi minimum 40 ECTS. Główną formą realizacji programu kształcenia z biochemii, biofizyki, biologii molekularnej i biotechnologii, szczególnie na wyższych latach, jest praca naukowobadawcza. Program oferuje kursy rozwijające umiejętności zawodowe, dydaktyczne, a także rozbudowujące wiedzę ogólną. Znaczna większość zajęć ma charakter fakultatywny. Doktoranci zobowiązani są również do odbycia praktyk zawodowych w postaci przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów.

Program kształcenia