Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inne ubezpieczenia (chorobowe, wypadkowe, emerytalne, rentowe)

W kwestii pozostałych ubezpieczeń sytuacja nie uległa zmianie.

Jeśli otrzymujesz stypendium doktoranckie, to są z niego potrącane składki na:

  • Ubezpieczenie emerytalne
  • Ubezpieczenie rentowe
  • Ubezpieczenie wypadkowe
  • A dodatkowo, jeśli zgłosisz taką chęć przy składaniu oświadczenia stypendialnego:
    Ubezpieczenie chorobowe

Jeśli urodzisz dziecko, możesz otrzymywać stypendium na prawach zasiłku macierzyńskiego, niezależnie od opłacanych składek. Natomiast opłacanie ubezpieczenia chorobowego uprawnia do korzystania z zasiłku macierzyńskiego także wtedy, gdy zrezygnujesz z kształcenia w szkole doktorskiej. Więcej o samym zasiłku macierzyńskim możesz przeczytać >>na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Jeśli jesteś „na przedłużeniu” i nie pobierasz już stypendium doktoranckiego, to powyższe ubezpieczenia nie są opłacane, ponieważ uczelnia nie ma z czego potrącać Ci składek. Jeśli pracujesz w laboratorium, możesz rozważyć wykupienie ubezpieczenia NNW. Możesz skorzystać z dowolnego ubezpieczyciela lub oferty wynegocjowanej przez Samorząd Studentów UJ.