Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkursy dla doktorantów i uczestników studiów doktoranckich, organizowane w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim („ID.UJ”).

Konkursy umożliwiają otrzymanie wsparcia finansowego dla doktorantów i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego w 3 modułach (kryteriach).

>> Informacje na temat aktualnych konkursów w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim („ID.UJ”) - EDYCJA 2023 <<

Obowiązek informacyjny i promocyjny

Doktoranci, którzy uzyskali finansowanie w ramach konkursów ID.UJ są zobowiązani do wypełnienia obowiązku informacyjnego i promocyjnego w zakresie prowadzonych w ramach programu ID.UJ działań, które zobowiązują Uniwersytet do informowania opinii publicznej (w tym odbiorców rezultatów programu) oraz osób i jednostek w nim uczestniczących o uzyskanym finansowaniu wprowadzone zostały poniższe zasady oznakowania wyników prac naukowych, osiągnieć, rezultatów prowadzonych badań czy zakupu sprzętu i aparatury badawczej.

Szczegóły dotyczące w/w obowiązku zawarte zostały w Komunikacie Przewodniczącego Zespołu Ds. Realizacji Programu Strategicznego ID.UJ z dnia 5 września 2022 roku.

Materiały graficzne dostępne są pod adresem: https://id.uj.edu.pl/identyfikacja-wizualna-id-uj